MILANG KALA KAHIJI RADIO SWARA PERINTIS KOTA SUKABUMI DIEUSI KU RUPA-RUPA KAGIATAN

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Milang Kala Kahiji LPPL (Lembaga Panyiaran Publik Lokal) Radio Swara Perintis 93,1 FM Kota Sukabumi, anu titi mangsana tanggal 11 Fébruari 2020, dina ranggeuyan pangéling-ngéling Poé Jadi Ka 106 Kota Sukabumi, dieusi ku rupa-rupa kagiatan. Milang Kala Kahiji Radio Swara Perintis anu saméméhna dipikawanoh RSPD (Radio Siaran Pamaréntah Daérah) Kota Sukabumi téh, ngangkat téma Sataun Awal Pajalanan. Anapon Milang Kala Kahiji Radio Swara Perintis téh, luyu jeung Perda (Peraturan Daérah) Kota Sukabumi Nomer 1 Taun 2019, Tanggal 11 Fébruari 2019, ngeunaan Lembaga Panyiaran Publik Lokal Radio.

Sedengkeun rupa-rupa kagiatan dina raraga Milang Kala Kahiji Radio Swara Perintis téh, dimimitian ti tanggal 11 nepi ka tanggal 23 Fébruari 2020, diantarana Lomba Panyiar pikeun umum, anu hadiahna Uang Pangbinaan jeung Piagem Panghargaan ti Wali Kota Sukabumi, sarta door prize pikeun masarakat jeung hiburan, anu baris dilaksanakeun dina tanggal 23 Fébruari 2020, nya éta ti pukul 9 isuk nepi ka pukul 3 soré WIB.

Salajuna maksud jeung tujuan dilaksanakeunnana Milang Kala Kahiji Radio Swara Perintis téh, diantarana pikeun leuwih ngawanohkeun Radio Swara Perintis, sebagé média informasi jeung hiburan ka masarakat. Sedengkeun maksud jeung tujuan dilaksanakeunnana Lomba Panyiar, diantarana pikeun ngajaring bakat-bakat panyiar anyar radio, sarta pikeun ngaronjatkeun kaakraban jeung kaharmonisan kru Radio Swara Perintis jeung masarakat.

Saliain ti éta ogé baris dieusi ku rupa-rupa kagiatan palayanan publik, saperti pamariksaan kaséhatan haratis ku Dines Kaséhatan, palayanan informasi dunya kerja ku Dines Tanaga Kerja, palayanan Sijempol (Siap Jemput Bola) Palayanan Nyieun Dokumén jeung Adminduk (Administrasi Kapadumukan) ku Disdukcapil (Dines Kapadumukan jeung Panyatetan Sipil), palayanan pamariksaan kasehatan héwan piaraan ku DKP3 (Dines Katahanan Pangan, Patanian jeung Paikanan), katut BPJS Kaséhatan jeung Katanagakerjaan, sarta sababaraha pihak lianna.

Leave a Reply