RAKOR DINA RARAGA SOSIALISASI ANTI KOROPSI JEUNG PANGALOLAAN PANAMBANGAN DI JAWA BARAT

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri S. Hamami, S.H., M.H., milon Rakor (Rapat Kordinasi) anu dilaksanakeun ku Pamaréntah Provinsi Jawa Barat, dina raraga Sosialisasi Anti Koropsi jeung Pangalolaan Panambangan di Jawa Barat, anyar-anyar ieu, di The Arnawa Hotél Kabupatén Pangandaran. Rakor anu dipingpin ku Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Uu Ruzhanul Ulum, sarta diiluan ku para Wakil Bupati katut Wakil Wali Kota sa Jawa Barat téh, pikeun  nguatan komitmen pamaréntah dina ngagiatkeun gerakan anti koropsi jeung nartibkeun panambangan anu teu ngabogaan ijin.

Wakil Gubernur Jawa Barat dina kasempetan éta ngajelaskeun, Pamaréintah Provinsi Jawa Barat geus manggihan jeung ngainventarisasi data kajadian pangbalakan liar jeung kagiatan usaha panambangan tanpa ijin di sababaraha daérah. Ku sabab kitu, Pamaréntah Provinsi Jawa Barat baris ngalaksanakeun kordinasi jeung sakumna Pamaréntah Kabupatén jeung Kota sa Jawa Barat, pikeun ngaantisipasi jeung ngungkulan 2 éta hal, anu dina danget ieu jadi sasaran pamaréntah, nya éta merangan koropsi jeung pangbalakan liar.

Salajuna Wakil Gubernur Jawa Barat ngaharepkeun ka para Wakil Bupati katut Wakil Wali Kota sa Jawa Barat, sangkan ngalaksanakeun pangawasan kana pangalolaan panambangan nu aya di wewengkonna séwang-séwangan.

Sedengkeun Wakil Wali Kota Sukabumi saréngséna milon éta Rakor téh ngajelaskeun, Pamaréntah Kota Sukabumi salawasna usaha satékah polah ngawujudkeun pamaréntahan anu bersih tina KKN (Koropsi, Kolusi jeung Népotismeu). Lantaran ku éta hal téh, pamaréntahan di Kota Sukabumi lumangsung lancar luyu jeung aturan katut undang-undang anu ditetepkeun, sarta tetep museurkeun pahatian kana paningkatan ajén palayanan ka masarakat. (Sumber Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Sukabumi).

Leave a Reply