KONCI UTAMA NU KUDU DILAKSANAKEUN PIKEUN MEUNANG AJÉN LPPD ANU HADÉ

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi nandeskeun, konci utama nu kudu dilaksanakeun pikeun meunang ajén LPPD (Laporan Panyalagaraan Pamaréntahan Daérah) anu hadé, nya éta para Pingpinan SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) kudu paham jeung bener, kana rupa-rupa hal nu aya hubungan jeung LPPD. Salian ti éta, ogé kudu nyiapkeun jeung midangkeun sakumna data pangrojong, luyu jeung katangtuan aturan katut undang-undang anu ditetepkeun.

Ěta panandesan Wali Kota Sukabumi téh, ditepikeun dina biantara basa muka Bimték (Bimbingan Téknis) Panyusunan LPPD Kota Sukabumi Taun 2020, anyar-anyar ieu. Hadir dina kasempetan éta, Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, Drs. H. Dida Sembada, M.M. Sedengkeun nara sumber dina éta bimték téh, nya éta Diréktur Kinerja jeung Paningkatan Kapasitas Daérah Diréktorat Jéndral Otonomi Daérah Kamentrian Dalem Negri RI.

Salajuna Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun ka sakumna pamilon bimték, sangkan bisa nangkep, paham jeung ngarti kana rupa-rupa hal nu aya kaitannana dina nyusun LPPD.

Lian ti éta ogé dijelaskeun, saupama dina nyusun LPPD diprosés ti awal sarta dilaksanakeun sacara hadé jeung bener ti mimiti parancanaan, panganggaran jeung palaksanaannana, tangtu LPPD-na ogé baris hadé. Saterusna dijelaskeun, LPPD anu hadé aya kaitannana jeung palayanan ka masarakat, sarta ajénna kudu terus dironjatkeun.

Wali Kota Sukabumi ogé ngaharepkeun ka sakumna pamilon bimték, saupama dina taun nu geus kaliwat LPPD Kota Sukabumi aya dina urutan 15 besar tina 90 Kota sa Indonésia, dina taun ieu kudu bisa asup 10 besar, malah saupama ngamungkinkeun mah kudu bisa asup 3 besar.

Leave a Reply