MASARAKAT SANGKAN NYUKSÉSKEUN SÉNSUS PADUMUK TAUN 2020 SACARA DARING

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, umajak ka sakumna élemén masarakat Kota Sukabumi, sangkan nyukséskeun Sénsus Padumuk Taun 2020 sacara daring atawa online. Ajakan éta téh ditepikeun saréngséna ngeusian Sénsus Padumuk Taun 2020 sacara daring, anyar-anyar ieu, di Rumah Dines Wali Kota Sukabumi. Dina waktu anu sarua, Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri S. Hamami, S.H., M.H., ogé ngeusian Sénsus Padumuk Taun 2020 sacara daring, di imah pribadina.

Dilaksanakeunnana éta Sénsus Padumuk téh, sabagé usaha jeung komitmen Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi, pikeun nyukséskeun Sénsus Padumuk Taun 2020 sacara daring, ngaliwatan tautan sénsus.bps.go.id, anu dimimitian ti tanggal 15 Fébruari nepi ka tanggal 31 Maret 2020 nu bakal datang.

Anapon nu kudu disiapkeun ku masarakat saméméh ngeusian sénsus padumuk téh, diantarana KK (Kartuh Kulawarga),  KTP, Surat Nikah, Akta Pepegatan jeung administrasi lianna, sabagé data pangrojong dina ngeusian sénsus padumuk.

Sedengkeun formulir nu kudu dieusian dina éta sénsus padumuk téh, diantarana formulir NIK (Nomer Induk Kapadumukan) jeung KK anu bener, pikeun ngadetéksi data naha geus kadaptar atawa acan. Saupama hal anu munggaran geus dilaksanakeun kalayan bener, saterusna nyieun password. Lian ti éta, formulir nu kudu dieusi téh, ngawengku ti rupa-rupa patanyaan anu kudu dieusian sabener-benerna.

Salajuna saupama data anu geus diinput masih diragukeun validitasna, dina éta halaman téh disadiakeun tombol nyimpen saheulaanan, saméméh data dioméan jeung valid. Saupama kabéh data anu geus diinput jeung geus dianggap valid, éta data téh bisa dikirim sacara otomatis ku cara ngaklik tombol kirim. Anapon bukti pangiriman datana, bisa didownload dina éta halaman anu bentukna PDF (Portable Documént Format).

One Response

Leave a Reply