RÉK NGAWANOHKEUN TÉKNOLOGI ROBOTIK KA PARA PALAJAR SD

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Pamaréntah Kota Sukabumi kacida ngarojong kana inovasi atikan di Kota Sukabumi, anu rék ngawanohkeun téknologi robotik ka para palajar SD, pikeun mapag jeung ngojayan éra révolusi industri 4.0. Ěta hal téh ditepikeun ku Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri S. Hamami, S.H., M.H., dina biantara basa muka Seminar Atikan Robotic Sains jeung Téknologi Robotika, di Hotél Maxoné Kota Sukabumi, anyar-anyar ieu. Seminar anu dilaksanakeun ku Pasim Robotic Cénter Yayasan Pasim Ar-Rayyan Sukabumi téh, diiluan ku para Guru SD di Kota Sukabumi.

Salajuna dijelaskeun, téknologi robotik di éra globalisasi danget ieu, ngabogaan peran anu kacida pentingna dina kahirupan sapopoé. Ku lantaran kitu, sakumna élemén ditungtut supaya diajar jeung neuleuman téknologi robotik, malar ngabogaan daya saéng dina dunya sains jeung téknologi.

Salian ti éta ogé dijelaskeun, Pamaréntah Kota Sukabumi baris ngarojong para guru di Kota Sukabumi, anu ngadorong para anak atikna pikeun diajar jeung ngamekarkeun téknologi robotik. Sabab pangbalajaran anu awalna ditepikeun biasa, bisa dironjatkeun jeung dimekarkeun ku cara ngagunakeun téknologi robotik.

Disagigieun ti éta ogé dijelaskeun, ieu seminar téh ngarupakeun torobosan anu kacida luar biasana, pikeun dunya atikan jeung dunya inteléktual di Kota Sukabumi. Lantaran ngaliwatan ieu seminar téh, bisa nyiapkeun jeung ngojayan éra digital jeung téknologi informasi, anu kamekarannana ti waktu ka waktuna kacida gancangna.

Dina kasempetan éta, Wakil Wali Kota Sukabumi nyaksian paragaan robotik anu dilaksanakeun ku sala saurang nara sumber, sarta niténan robotik anu geus diprogram ku para ahlina.

Leave a Reply