RKPD KUDU NGACU KANA SISTIM PARANCANAAN PANGWANGUNAN NASIONAL

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri S. Hamami, S.H., M.H. nandeskeun, RKPD (Rancana Kerja Parangkat Daérah) kudu ngacu kana sistim Parancanaan Pangwangunan Nasional. Salian ti éta, RKPD ogé kudu ngarujuk kana Dokumén Renstra (Rencana Strategis) Parangkat Daérah, utamana dititén tina kaitannana jeung prioritas pangwangunan, kawijakan jeung arah pangwangunan anu baris dilaksanakeun dina taun 2021 nu bakal datang. Ěta panandesan téh ditepikeun dina biantara sakaligus muka kagiatan Forum Parangkat Daérah Disporapar (Dines Kapamudaan, Olahraga jeung Pariwisata) Kota Sukabumi, di Ballroom Hotél Balcony Kota Sukabumi, anyar-anyar ieu.

Satuluyna ditandeskeun, ieu forum téh jadi média pikeun ngarancang RKPD, sakalgus pikeun ngajawab pasualan jeung tangtangan anu disanghareupan ka hareup. Sabab dina ieu forum téh dibahas rupa-rupa rancangan jeung RKPD, ku cara ngagunakeun prioritas program jeung kagiatan, anu dihasilkeun tina Musrenbang (Musawarah Parancanaan Pangwangunan) RKPD di Kacamatan, sabagé bahan pikeun nyampurnakeun rancangan jeung RKPD.

Ku sabab kitu, Wakil Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, sangkan dina ngarumuskeun kawijakan pangwangunan sarta rupa-rupa program jeung kagiatan téh, kudu bener-bener anu bisa ngajawab kana rupa-rupa pasualan jeung tangtangan. Sabagé sala sahiji contohna, nya éta pasualan angka kamiskinan jeung ékonomi, anu dina saban taunna salawasna fluktuatif. Ku lantaran kitu, numutkeun Wakil Wali Kota, perlu dilakukeun paningkatan pangwangunan infrastruktur anu bisa nyumponan kabutuhan.

Salian ti éta ogé dijelaskeun, forum RKPD téh ngarupakeun momén anu kacida stratégisna, pikeun ngordinasikeun rancana pangwangunan, anu mampuh ngajawab isu stratégis. Disagigireun ti éta, parangkat daérah kudu mampuh nyusun parancanaan anu kaintegrasi, sarta kudu mampuh ngajawab rupa-rupa pasualan anu disanghareupan ku pamaréntah daérah.

Leave a Reply