SAKUMNA MASARAKAT SANGKAN BABARENGAN MEGATKEUN MATA RANTÉ HIV-AIDS

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, umajak ka sakumna élemén masarakat, sangkan babarengan jeung sabilulungan megatkeun mata ranté HIV-AIDS. Maksud jeung tujuannana, pikeun nyegah ngaronjatna kasus HIV-AIDS. Sala sahijina ku cara terus ngahangkeutkeun édukasi, informasi jeung koloborasi, sarta ngadongkang ODHA (Orang Dengan HIV-AIDS) sahadé-hadéna sacara éféktif jeung éfisién. Sabab saupama henteu, HIV-AIDS téh moal bisa dicegah.

Ajakan éta téh ditepikeun dina biantara, sakaligus muka Mini Simposium Update Manajemen HIV, anu dilaksanakeun ku RS (Rumah Sakit) Assyifa Kota Sukabumi, anyar-anyar ieu, di Ballroom Hotél Horison Kota Sukabumi. Dina kasempetan éta hadir Kapala Widang P2P (Panyegahan jeung Pangadalian Panyakit) Dines Kaséhatan Kota Sukabumi, dr. Lulis Délawati, sakaligus sabagé nara sumber, katut para nara sumber lianna.

Salajuna ngajelaskeun, kondisi HIV-AIDS danget ieu, di Kota Sukabumi ngarandapan nyirorot, nya éta ti urutan 3 besar di Jawa Barat jadi urutan ka 9. Ngan parandéné kitu, éta urutan téh masih kénéh rawan. Lantaran HIV téh ngarupakeun virus anu bisa nyababkeun kana karuksakan sistim kakebelan tubuh. Sedengkeun AIDS ngarupakeun kamekarannana, saupama HIV geus nyababkeun kana karuksakan sistim kakebelan tubuh.

Ku sabab kitu, dina ngadongkang ODHA téh kudu terus dilakukeun sahdé-hadéna sacara éféktif jeung éfisién. Kitu deui dina ngungkulan kasus jeung megatkeun mata ranté HIV-AIDS, teu meunang aya diskriminasi jeung toléransi. Sabab sakumna pihak tangtuna ogé teu hayang Kota Sukabumi jadi kota pang séksina dina hal HIV-AIDS, sarta sakumna SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) jeung instansi nu aya kaitannana, kudu salawasna museur ngalaksanakeun pangobatan ka satiap jalma nu katerap HIV-AIDS.

Leave a Reply