PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI KEUR NGAGODOK APLIKASI CURHAT ONLINE

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Sakumaha anu ditandeskeun ku Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, Pamaréntah Kota Sukabumi dina danget ieu keur ngagodok Aplikasi Curhat Online atawa Curhat Nguriling, anu dingaranan Sobat Sukabumi, pikeun ngabantu jeung nampung bangbaluh masarakat anu ngarandapan masalah kulawarga, sosial jeung ékonomi.

Lian ti éta, ogé pikeun nunjukkeun pamaréntah hadir di tengah masarakat, ngaliwatan palayanan curhat online dina wanda chatting atawa komunikasi jeung konsélor atawa konsultan anu ditunjuk ku Pamaréntah Kota Sukabumi. Sabab aya kawajiban pamaréntah, pikeun méré rasa aman jeung nyaman, kaasup narima saran, kamandang jeung harepan sarta bangbaluh masarakat.

Saterusna ditandeskeun, baris diterapkeunnana Aplikasi Curhat Online atawa Curhat Nguriling téh, lantaran Pamaréntah Kota Sukabumi ngabogaan kawates pikeun tepungan sacara langsung ka satiap masarakat anu ngarandapan bangbaluh dina kulawarga, kaasup dina ngabantu jeung nampung bangbaluh, kamandang jeung harepan masarakat. Pikeun ngawujudkeun éta hal téh, dibutuhkeun téknologi anu bisa dioptimalkeun, sabab masalah sosial mingkin ngaronjat.

Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, Aplikasi Curhat Online atawa Curhat Nguriling téh, bisa ngabantu jeung ngagampangkeun masarakat dina nepikeun bangbaluh sakaligus meunang saran, kamandang jeung jalan kaluar ti konsélor atawa konsultan anu dianggap layak méré saran, kamandang jeung jalan kaluar. Lantaran para konsélor atawa konsultan téh bisa ti psikolog, katahanan kulawarga, kaagamaan jeung nu séjénna.

Wali Kota ngajelaskeun, ieu Aplikasi Curhat Online atawa Curhat Nguriling anu dingaranan Sobat Sukabumi téh, pikeun ngalengkepan kanal atawa saluran sarupa, nya éta Aplikasi Super (Sukabumi Participatory Responder). Ngan Aplikasi Super mah leuwih dititikbeuratkeun pikeun nampung kahayang jeung bangbaluh masarakat nu aya kaitannana jeung palayanan pamaréntah. Sedengkeun Aplikasi Curhat Online atawa Curhat Nguriling mah, leuwih dititikbeuratkeun pikeun nampung bangbaluh masarakat anu ngarandapan masalah dina kulawarga, sosial jeung ékonomi.

Leave a Reply