PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI NERAPKEUN KAWIJAKAN NGALIHKEUN PROSÉS KBM TI SAKOLA KA IMAH

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Pamaréntah Kota Sukabumi nerapkeun kawijakan ngalihkeun prosés KBM (Kagiatan Belajar Mengajar) ti sakola ka imah, cindekna ti tanggal 16 nepi ka 28 Maret 2020. Kapala Dines Pendidikan jeung Kabudayaan Kota Sukabumi, Nicke Siti Rahayu, S.H., M.H. ngajelaskeun, diterapkeunnana éta kawijakan téh dumasar kana hasil rapat kordinasi anu dipingpin ku Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, sarta diiluan ku Wakil Wali Kota, H. Andri S. Hamami, S.H., M.H., Sekertaris Daérah, Drs. H. Dida Sembada, M.M., katut para pajabat lianna, sawatara poé ka tukang.

Saterusna ngajelaskeun, dialihkeunnana prosés KBM ti sakola ka imah téh, sebagé sala sahiji upaya pikeun nyingkahan jeung nyegah panyebaran virus Corona. Ieu kawijakan téh dicantumkeun dina Surat Pemberitahuan Dines Pendidikan jeung Kabudayaan Kota Sukabumi, ngeunaan KBM di Satuan Pendidikan Formal jeung Non Formal.

Dina éta surat téh dicantumkeun, yén para guru wajib méré tugas diajar ka para anak atikna pikeun diajar di imah, luyu jeung mata palajaran jeung targét anu ditetepkeun. Salajuna satiap satuan pendidikan diwajibkeun ngalaporkeun hasil diajar para anak atikna di imah, luyu jeung program anu ditepikeun ku para guruna. Salian ti éta, pamaréntah ogé cumeluk ka para orang tua, sangkan teu mawa anakna pelesir atawa kaluar ti imah, supaya teu ngaganggu kana prosés KBM di imah.

Kapala Dines Pendidikan jeung Kabudayaan ogé ngaharepkeun ka sakumna lapisan masarakat, saupama aya hal-hal nu nyurigakeun nu aya tumalina jeung virus Corona, sangkan sagancangna nelepon ka call center anu geus disiapkeun dina Surat Ědaran Pamaréntah Kota Sukabumi. Disagigireun ti éta, para guru ogé kudu tetep ngalaksanakeun prosés pangbalajaran jeung nalingakeun diajar para anak atikna di imah ti sakola, atawa para guru téh kudu tetep aya di sakolana masing-masing.

Lian ti éta ogé ngajelaskeun, diterapkeunnana ieu kawbijakan téh, didasarkeun kana Surat Ědaran Mentri Pendidikan jeung Kabudayaan Nomer 3 Taun 2020 ngeunaan Panyegahan Corona di Satuan Pendidikan, sarta Surat Ědaran Kamentrian Agama, Surat Ědaran Gubernur Jawa Barat Nomer 400/26/Hukham, Surat Ědaran Dines Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomer 443/3302-Set-Disdik. jeung Surat Ědaran Badan Standar Nasional Pendidikan.

Leave a Reply