PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI TERUS NGARONJATKEUN KAWASPADAAN PANULARAN VIRUS CORONA

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Pamaréntah Kota Sukabumi terus usaha satékah polah ngaronjatkeun kawaspadaan resiko panularan inféksi Virus Corona. Diantarana ku ngaluarkeun Surat Ědaran Wali Kota Sukabumi Nomer 180/12/Huk, ngeunaan Paningkatan Kawaspadaan Resiko Panularan Inféksi Virus Corona atawa Covid-19, tanggal 16 Maret 2020.

Salajuna Dines Kaséhatan katut OPD (Organisasi Parangkat Daérah) jeung lembaga nu aya kaitannana, ngalaksanakeun promosi kaséhatan ngaliwatan sosialisasi jeung édukasi sacara masif ka masarakat, ngeunaan upaya panyegahan Virus Corona, ngaliwatan promosi ngabiasakeun ngumbah leungeun maké sabun atawa antiséptik séjén, sarta nerapkeun pola PHBS (Prilaku Hirup Bersih jeung Séhat) ku ngagunakeun rupa-rupa média.

Salian ti éta, sakumna instansi, pakantoran, pabrik, tempat ibadah, stasion karéta api, terminal, pool bus, pool travel, tempat wisata jeung tempat hiburan, kaasup toko, puseur pabalanjaan jeung toko modéren, kudu nerapkeun standar kaséhatan maksimum sarta kudu ngalaksanakeun usaha panyegahan panyebaran Virus Corona, ku nyiapkeun sarana pikeun ngumbah leungeun jeung sabun atawa antiséptik séjén di lingkungannana masing-masing.

Sedengkeun pikeun instansi anu méré palayanan langsung ka masarakat anu masarakatna ngumpul réa, kudu gawé bareng jeung Dines Kaséhatan, pikeun ngalaksanakeun detéksi dini ngagunakeun thermal scanner atawa alat paragi ngukur suhu tubuh, jeung saupama aya masarakat anu suhu tubuhna leuwih ti 37 Derajat Célcius sarta ngarandaan gejala influénza jeung batuk kudu maké masker.

Kitu deui pikeun sakumna pausahaan anu ngagawékeun TKA (Tanaga Kerja Asing), sangkan ngalaksanakeun kordinasi jeung Dines Tanaga Kerja katut Dines Kaséhatan, pikeun prosés panalingaan kondisi kaséhatannana, luyu jeung katangtuan anu ditetepkeun, utamana pikeun pagawé anu boga riwayat ka luar negri. Disagigireun ti éta, Ketua RT jeung RW kudu aktif ngabéwarakeun ka Lurah masing-masing, atawa nelepon ka hotline Covid-19 Nomer 08001000119, saupama aya masarakat anu boga riwayat ka luar negri sarta ngarandapan gejala influénza jeung batuk.

Sateusna prosés KBM (Kagiatan Belajar Mengajar) para siswa di Satuan Pendidikan Formal jeung Non Formal di lingkungan Dines Pendidikan jeung Kabudayaan sarta Kamentrian Agama Kota Sukabumi, dilaksanakeun di imah masing-masing, ti mimiti tanggal 16 nepi ka tanggal 29 Maret 2020, sarta ditalingakeun ku guru jeung orang tua siswa masing-masing, jeung salila diajar di imah, satiap siswa teu meunang indit-inditan ka luar ti imah.

Leave a Reply