PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI MANJANGAN MANGSA DIAJAR DI IMAH

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Pamaréntah Kota Sukabumi ngaliwatan Dines Pendidikan jeung Kabudayaan Kota Sukabumi, manjangan mangsa diajar di imah nepi ka wates waktu anu can ditangtukeun. Ku sabab kitu, Dines Pendidikan jeung Kabudayaan Kota Sukabumi geus ngaluarkeun Surat Édaran Nomer : 421/307/Setdis P dan K/III/2020, tanggal 28 Maret 2020, ngeunaan Dipanjangannana Mangsa Diajar di Imah nepi ka wates waktu anu can ditangtukeun.

Éta Surat Édaran téh geus dikirimkeun ka sakumna Kapala Satuan Pendidikan, boh formal boh non formal, ti mimiti PAUD jeung TK nepi ka SMP jeung sadarajat, di lingkungan Dines Pendidikan jeung Kamentrian Agama Kota Sukabumi.

Kapala Dines Pendidikan jeung Kabudayaan Kota Sukabumi, Nicke Siti Rahayu, S.H., M.H. ngajelaskeun, éta Surat Édaran téh ngamuat 5 poin, ngeunaan panyegahan panyebaran Corona Virus Diséasé atawa Covid-19. Dipanjangannana mangsa diajar di imah téh, baris diévaluasi satiap waktu, luyu jeung kamekaran Covid-19 di Kota Sukabumi.

Nyigeung diilangkeunnana ujian nasional, katangtuan kanaékan kelas jeung PPDB (Pendaftaran Peserta Didik Baru), nurutkeun Kapala Dines Pendidikan jeung Kabudayaan Kota Sukabumi, ngacu kana Surat Édaran Mendikbud (Mentri Pendidikan jeung Kabudayaan) Nomer 4 Taun 2020. Éta Surat Édaran Mendikbud téh, sabagé upaya panyegahan panyebaran Covid-19 di lingkungan satuan pendidikan.

Salajuna ngeunaan panggunaan dana BOS (Bantuan Oprasional Sakola), kudu ngacu kana paraturan anu ditetepkeun, hususna nu aya kaitannana jeung Covid-19. Salian ti éta, ogé nunda sagala rupa kagiatan anu ngalibetkeun jalma réa, boh di jero boh di luar instansi jeung satuan pendidikan, saperti seminar, kemah, studi wisata jeung sajabana.

Anu teu éléh penting, sakumna staké holder pendidikan kudu ngalaksanakeun PHBS (Prilaku Hirup Bersih jeung Séhat), diantarana ku cara ngabiasakeun jeung ngabudayakeun ngumbah leungeun maké sabun atawa antiséptik séjén dina cai anu ngalir.

Leave a Reply