POÉ JADI KOTA SUKABUMI MUNGGARAN DIPIÉLING TANGGAL 1 APRIL 1970

Ku : ENDANG SUMARDI

Sajumlah sumber ngajelaskeun, Poé Jadi Kota Sukabumi munggaran dipiéling tanggal 1 April 1970, atawa dina mangsa Kota Sukabumi panceg umur 56 taun. Éta pangéling-ngéling téh dilaksanakeun dina mangsa Wali Kota Madya Sukabumi, Saléh Wiradikarta, S.H., satutas ngabentuk Panata Poé Jadi jeung Panata Sajarah Kota Madya Sukabumi, anu tugasna ngayakeun panalitian pikeun meunang bahan-bahan anu bisa dijadikeun landesan dina netepkeun Poé Jadi Kota Madya Sukabumi.

Dumasar SK (Surat Kaputusan) DPRD Kota Madya Sukabumi Nomer : 3/II/Kep/DPRD/1970 tanggal 18 Maret 1970 ngeunaan Panetepan Poé Jadi Kota Madya Sukabumi, nya éta tanggal 1 April, luyu jeung dibentukna Geméénte Sukabumi tanggal 1 April 1914. Lantaran sacara historis, Kota Sukabumi téh ngarupakeun kalajuan tina Geméénte Sukabumi, sarta sanggeus dikaluarkeunnana éta SK téh, dina tanggal 1 April 1970, Poé Jadi Kota Sukabumi téh pikeun anu munggaran dipiéling.

Sajalan jeung kamekarannana, dina mangsa Kota Madya Sukabumi geus tumuwuh jeung mekar rupa-rupa sarana sosial jeung ékonomi sarta transportasi, boh anu skalana palayanan lokal wewengkon Kota Madya Sukabumi boh regional. Éta hal téh ngadorong Kota Madya Sukabumi dijadikeun sabagé Puseur WP (Wewengkon Pangwangunan) Sukabumi, anu wewengkon pangaruhna Kabupatén Sukabumi, ngaliwatan kota-kota saperti Palabuhanratu, Cisaat, Sukaraja, Cibadak, Cicurug jeung Cikembar, anu oriéntasina ka Kota Sukabumi.

Salian ti éta, Kota Sukabumi dina konstélasi régional, aya diantara bayang-bayang 2 kota gedé, nya éta Kota Jakarta jeung Kota Bandung, sarta nembongkeun kamekaran kota dina hiji kasatuan jeung ka 2 éta kota gedé. Ku sabab kitu, dina konték régional, Kota Sukabumi ngabogaan pungsi sabagé konter magnit ka 2 éta kota.

Leave a Reply