SUKABUMI SAMÉMÉHNA DISEBUT GUNUNG PARANG

Ku : ENDANG SUMARDI

Sukabumi saméméhna disebut Gunung Parang, sarta Ibu Kotana Cikolé. Ěta ngaran téh mimiti digunakeun dina taun 1815. Sedengkeun digantina ngaran Gunung Parang jadi Sukabumi téh, diusulkeun ku para Kapala Daérah Bangsa Indonésia ka Pamaréntah Kumpeni, ngaliwatan sala saurang Administratur Bangsa Belanda di Sukabumi, nya éta Andriés De Wilde.

Numutkeun sajumlah sumber, digantina ngaran Gunung Parang jadi Sukabumi téh, lumangsung dina mangsa Kapatihan Gunung Parang anu Ibu Kotana Cikolé jadi Kapatihan Sukabumi, sabagé sala sahiji Afdéling ti Kabupatén Cianjur. Sabab daérah Sukabumi téh, ti taun 1815 nepi ka pertengahan taun 1921, ngarupakeun sala sahiji Afdéling ti Kabupatén Cianjur, anu saterusna dijadikeun Kabupatén Sukabumi, dina tanggal 1 Juni 1921, disagigireun Geméénte Sukabumi, anu diadegkeun tanggal 1 April 1914.

Sedengkeun Kota Sukabumi, sacara historis ngarupakeun kalajuan tina Geméénte Sukabumi. Dina kamekarannana, Kota Sukabumi geus ngarandapan sababaraha kali parobahan sebutan atawa status pamaréntahan. Nya éta Geméénte Sukabumi ti taun 1914 nepi ka taun 1942, sarta ti taun 1926 nepi ka taun 1942 dipingpin oleh Burgemééster. Saterusna Sukabumi Shi ti taun 1942 nepi ka taun 1945 dipingpin ku Shityo, sarta Kota Praja Sukabumi ti taun 1957 nepi taun 1965, Kota Madya Sukabumi ti taun1965 nepi ka taun 1974, Kota Madya Daérah Tingkat II Sukabumi ti taun1974 nepi ka taun 2004, jeung Kota Sukabumi ti taun 2004 nepi ka ayeuna, dipingpin ku Wali Kota.

Leave a Reply