KOTA SUKABUMI NGARANDAPAN SABABARAHA KALI PAROBAHAN STATUS PAMARÉNTAHAN

Ku : ENDANG SUMARDI

Nurutkeun sajumlah sumber, Kota Sukabumi ngarandapan sababaraha kali parobahan sebutan atawa status pamaréntahan. Nya éta Geméénte Sukabumi ti taun 1914 nepi ka taun 1942, sarta ti taun 1926 nepi ka taun 1942 dipingpin oleh Burgemééster, saterusna Sukabumi Shi ti taun 1942 nepi ka taun 1945 dipingpin ku Shityo, sarta Kota Praja Sukabumi ti taun 1957 nepi taun 1965, Kota Madya Sukabumi ti taun1965 nepi ka taun 1974, Kota Madya Daérah Tingkat II Sukabumi ti taun1974 nepi ka taun 2004, jeung Kota Sukabumi ti taun 2004 nepi ka ayeuna, dipingpin ku Wali Kota.

Anapon anu ngajabat Burgemééster ti taun 1926 nepi ka taun 1942, nya éta G.F. Rambonnét, Mr. Cowékerk, Mr. A. L. A. Van Unén, katut W. J. Ph. Van Wanning, ogé disebut-sebut ngaran Ilyas Sasmita. Saterusna anu ngajabat Shityo ti taun 1942 nepi ka taun 1945, Rd. Rangga Adiwikarta, ti taun 1942 nepi ka taun 1943, Rd. Abbas Wilaga Somantri, ti taun 1943 nepi ka taun 1944, katut Mr. Syamsudin, ti taun 1944 nepi ka taun 1945.

Sedengkeun anu ngajabat Wali Kota Sukabumi ti taun 1945 nepi ka ayeuna, nya éta Mr. Syamsudin, ti taun 1945 nepi ka taun 1946, Radén Makmur Surya Hudaya, ti taun 1946 nepi ka taun 1948, Radén Ěbo Adinegara, ti taun 1948 nepi ka taun 1950, Radén Widiadja Soérja, Acting, Radén S. Affandi Kartadjumena, ti taun 1950 nepi ka taun 1952, Radén Soébandi Prawiranata, ti taun 1952 nepi ka taun 1959, sarta Moch. Soélaéman, ti taun 1959 nepi ka taun 1960.

Salajuna Radén Soéwala, ti taun 1960 nepi ka taun 1963, Radén Seméru, Acting, Drs. Achmad Darmawan Adi, ti taun 1963 nepi ka taun 1966, Radén Bidin Soérja Goénawan, Acting, Saléh Wiradikarta, S.H., ti taun 1966 nepi ka taun 1978, Soéjoéd, ti taun 1978 nepi ka taun 1988, katut H. Zaénudin Mulaébari, S.H., ti taun 1988 nepi ka taun   1993.

Saterusna H. Udin Koswara, S.H., ti taun 1993 nepi ka taun 1997, R. Nuriana, S.H., Pajabat Sementara, katut Dra. Hj. Molly Mulyahati Djubaédi, M.Sc., Palaksana Harian, ti taun 1997 nepi ka taun 1998, Dra. Hj. Molly Mulyahati Djubaédi, M.Sc., ti taun 1998 nepi ka taun 2003, Pasangan H. Mokhamad Muslikh Abdussyukur, S.H., M.Si. katut Iwan Kustiawan, ti taun 2003 nepi ka taun 2008, Pasangan H. Mokhamad Muslikh Abdussyukur, S.H., M.Si. katut Drs. H. Mulyono, M.M., ti taun 2008 nepi ka taun 2013, Pasangan H. Mohamad Muraz, S.H., M.M. katut H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.M.Pd., ti taun 2013 nepi ka taun 2018, sarta Pasangan H. Achmad Fahmi katut H. Andri S. Hamami, S.H., M.H., ti taun 2018 nepi ka ayeuna.

Leave a Reply