KPA KOTA SUKABUMI NGARASA BINGUNG NGALAKSANAKEUN PERPRES NOMER 124 TAUN 2016 NGEUNAAN KPAN

Reporter : ENDANG SUMARDI

Réngréngan Pangurus jeung Anggota KPA (Komisi Pananggulangan AIDS) Kota Sukabumi, ngarasa bingung ngalaksanakeun Perpres (Peraturan Persidén) Nomer 124 Taun 2016 Ngeunaan KPAN (Komisi Pananggulangan AIDS Nasional). Lantaran sakumaha anu dijelaskeun ku Wakil Walikota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.M.Pd., salaku Ketua KPA Kota Sukabumi, dina éta Perpres téh disebutkeun aya parobahan sacara struktural di KPA Kota jeung Kabupatén di Indonésia, nya éta tugas harian KPA sagemblengna aya di Dines Kaséhatan.

Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, ku ayana éta Perpres téh, sakumna pihak ngarasa hariwang, lantaran tugas jeung peran KPA dina ngalaksanakeun usaha jeung tarékah dina nyegah panularan jeung pananggulangan HIV-AIDS téh teu bisa lumangsung sacara hadé jeung lancar. Komo deui kasus HIV-AIDS hususna di Kota Sukabumi, terus-terusan ngaronjat sacara signifikan. Salajuna dijelaskeun, saupama tugas harian KPA sagemblengna aya di Dines Kaséhatan, dihariwangkeun sieun teu bisa lumangsung sacara hadé jeung lancar. Sabab tugas jeung kawajiban anu kudu dilaksanakeun ku Dines Kaséhatan ogé kacida réana, hususna dina méré jeung ngaronjatkeun palayanan ka warga masarakat.

Salian ti éta, saupama tugas harian KPA sagemblengna aya di Dines Kaséhatan, tugas jeung kawajiban anu kudu dilaksanakeun ku Dines Kaséhatan téh baris leuwih réa deui. Sabab tugas jeung kawajiban anu kudu dilaksanakeun ku KPA ogé kacida réana, hususna dina ngalaksanakeun usaha jeung tarékah dina nyegah panularan jeung pananggulangan HIV-AIDS, sarta dihariwangkeun teu bisa lumangsung sacara hadé jeung lancar, lantaran réa teuing tugas jeung kawajiban anu kudu dilaksanakeun ku Dines Kaséhatan.

Wakil Walikota Sukabumi ngajelaskeun, KPA Kota Sukabumi, dina danget ieu keur hangkeut ngalaksanakeun tugas, nya éta usaha jeung tarékah nyegah panularan jeung pananggulangan HIV-AIDS di Kota Sukabumi, hususna ka satiap warga masarakat anu katular virus HIV-AIDS. Saterusna dijelaskeun, sok sanajan aya parubahan struktur di KPA luyu jeung Perpres Nomer 124 Taun 2016 Ngeunaan KPAN, tapi KPA Kota Sukabumi tetep hangkeut jeung bener-bener dina ngalaksanakeun tugas, utamana dina usaha jeung tarékah nyegah panularan jeung pananggulangan HIV-AIDS di Kota Sukabumi. Sedengkeun ngeunaan Perpres Nomer 124 Taun 2016 Ngeunaan KPAN anu kudu sagancangna dilaksanakeun, numutkeun Wakil Walikota Sukabumi, pihakna katut sakumna réngréngan Pangurus jeung Anggota KPA Kota Sukabumi, arék sagancangna ngalaksanakeun rapat internal.