WALIKOTA SUKABUMI NGARASA REUEUS JEUNG SALUT KA TP PKK KOTA SUKABUMI

Reporter : ENDANG SUMARDI

Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., ngarasa reueus jeung salut ka TP PKK Kota Sukabumi. Lantaran sok sanajan waragadna leutik, tapi TP PKK Kota Sukabumi mampuh bagerak jeung ngabina warga masarakat Kota Sukabumi dina sagala widang. Ěta hal téh ditepikeun ku Walikota Sukabumi, dina acara Pangéling-Ngéling Tepung Taun Ka 45 HKG (Hari Kasatuan Gerak) PKK Taun 2017 Tingkat Kota Sukabumi, cindekna tanggal 3 Méi 2017, di Rohangan Pasamoan Gedong Sekertariat TP PKK Kota Sukabumi.

Saterusna dijelaskeun, PKK gawé bareng jeung sakumna SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah), hususna dina ngabantu ngaréalisasikeun rupa-rupa program SKPD, supaya bisa sagancangna nepi jeung diaplikasikeun di masarakat. Ngan parandéné kitu, nepi ka danget ieu téh masih kénéh réa warga masarakat hususna di Kota Sukabumi, anu can apal jeung paham kana fungsi jeung peran PKK.

Salian ti éta ogé dijelaskeun, PKK téh lain kumpulan ibu-ibu anu kurang pagawéan,  tapi ngarupakeun ibu-ibu anu luar biasa. Sabab bisa ngabdikeun dirina ka warga masarakat jeung pamaréntah, luyu jeung program katut kawijakan anu digulirkeun ku pamaréntah. Tah kulantaran kitu, Walikota Sukabumi ngaharepkeun ka sakumna réngréngan TP PKK di Kota Sukabumi, sangkan salwasna usaha satékah polah ngabantu warga masarakat jeung kulawarga di Kota Sukabumi, malar kasajahtraannana bisa ngaronjat dina sagala widang.

Sedengkeun Ketua TP PKK Kota Sukabumi, Hj. Ěsih Setiasih Muraz, S.Ě., ngarasa reueus jeung salut kana prestasi anu dicangking ku TP PKK Kota Sukabumi, anu dina saban taunna salawasna ngaronjat sacara signifikan. Anapon prestasi anu anyar-anyar ieu hasil dicangking ku TP PKK Kota Sukabumi téh kawilang réa pisan, diantarana Ibu Léna kapilih jadi Kader PKK Tingkat Propinsi Jawa Barat, sakaligus ngawakilan Propinsi Jawa Barat pikeun miluan lomba di Tingkat Nasional. Lian ti éta, TP PKK Kota Sukabumi ogé hasil nyangking gelar Juara Nasional B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang jeung Aman) Anéka Ragam Bahan Pangan.

Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, sok sanajan waragad TP PKK Kota Sukabumi téh kawilang leutik pisan, tapi dina lebah prestasi mah henteu leutik, nya éta kawilang réa pisan. Hal ieu téh tangtuna ogé jadi sala sahiji kareueus pikeun sakumna pihak, boh pamaréntah boh warga masarakat, hususna TP PKK Kota Sukabumi. Tah kulantaran kitu, Ketua TP PKK Kota Sukabumi ngaharepkeun, sangkan sakumna program jeung kegiatan anu dilaksanakeun ku TP PKK Kota Sukabumi, ka hareupna bisa asup sakaligus nyangking prestasi di Tingkat Nasional.

Salajuna Sekertaris TP PKK Kota Sukabumi, Hj. Farida Nasrulloh, salaku Pupuhu Panata Calagara ngajelaskeun, maksud jeung tujuan dilaksanakeunnana acara Pangéling-Ngéling Tepung Taun Ka 45 HKG PKK Taun 2017 Tingkat Kota Sukabumi téh, diantarana pikeun ngamasarakatkeun Gerakan PKK, sabagé gerakan anu dikalola maké prinsip ti, ku jeung pikeun rahayat téh, pikeun ngaronjatkeun pamahaman ka sakumna réngréngan TP PKK jeung sakumna komponén warga masarakat, kana ngeunaan kaayaan, tujuan, program jeung kagiatan TP PKK, dina raraga ngaberdayakeun jeung ngaronjatkeun kasajahtraan kulawarga hususna di Kota Sukabumi, sarta pikeun ngaronjatkeun kasadaran jeung motivasi ka sakumna Anggota TP PKK jeung Kader PKK kaasup warga masarakat, sangkan leuwih apal sarta mampuh jeung daék ngalaksanakeun rupa-rupa program jeung kagiatan anu dilaksanakeun ku TP PKK Kota Sukabumi.

Saterusna dijelaskeun, acara Pangéling-Ngéling Tepung Taun Ka 45 HKG PKK Taun 2017 Tingkat Kota Sukabumi téh, dieusi ku rupa-rupa kagiatan jeung pasanggiri atawa lomba, diantarana Lomba Kader PKK sa Kota Sukabumi, Lomba Kaanékaragaman Kadaharan Bahan Baku Lokal Beubeutian Has Jawa Barat, Pagelaran Angklung TP PKK Kota Sukabumi asuhan Ibu Yohana, jeung Motong Tumpeng Pangéling-Ngéling Tepung Taun Ka 45 HKG PKK Taun 2017 Tingkat Kota Sukabumi. Sekertaris TP PKK Kota Sukabumi ngaharepkeun, rupa-rupa kagiatan jeung lomba anu dilaksanakeun dina acara Pangéling-Ngéling Tepung Taun Ka 45 HKG PKK Taun 2017 Tingkat Kota Sukabumi téh, aya mangpaatna jeung mautna pikeun sakumna pihak, boh pikeun pamaréntah boh pikeun warga masarakat, hususna pikeun TP PKK Kota Sukabumi.