INOVASI CĚTĚK DI RSUD AL-MULK KOTA SUKABUMI ASUP TOP 99 INOVASI PALAYANAN PUBLIK TAUN 2017

Reporter : ENDANG SUMARDI

Inovasi CĚTĚK (Cukup Ě-KTP jeung Kartuh Kulawarga) Palayanan Haratis di RSUD (Rumah Sakit Umum Daérah) AL-Mulk Kota Sukabumi pikeun warga masarakat Kota Sukabumi, sabagé sala sahiji inovasi Pamaréntah Kota Sukabumi dina méré sakaligus ngaronjatkeun palayanan publik hususna dina widang kaséhatan, asup Top 99 Inovasi Palayanan Publik Tingkat Nasional Taun 2017, anu ditetepkeun ku KemenPAN-RB (Kementrian Pandayagunaan Aparatur Nagara jeung Réformasi Birokrasi) RI. Anapon Top 99 Inovasi Palayanan Publik Taun 2017 éta téh, ngawengku 20 Kamentrian, 3 Lembaga, 21 Propinsi, 34 Kabupatén, 15 Kota, 2 BUMN jeung 4 BUMD.

MenPAN-RB (Mentri Pandayagunaan Aparatur Nagara jeung Réformasi Birokrasi) RI, Dr. Asman Abnur, S.Ě., M.Si. ngajelaskeun, kompetisi inovasi palayanan publik ieu téh, ngarupakeun agénda taunan, anu dilaksanakeun ti taun 2014, sabagé wujud tina Program Oné Agéncy jeung Oné Innovation, anu ngawajibkeun Kamentrian atawa Lembaga Nagara jeung Pamaréntah Daérah, pikeun nyiptakeun saeutikna hiji inovasi dina satiap taunna.

Salajuna dijelaskeun, inovasi dina pamaréntahan téh jadi sala sahiji kawajiban, pikeun ngoméan kinerja jeung ngaronjatkeun ajén palayanan publik, supaya masarakat bisa ngarasakeun kahadiran nagara. Lian ti éta ogé dijelaskeun, hasrat instansi pikeun miluan ieu kompetisi téh, ti taun ka taunna salawasna ngaronjat. Nya éta dina taun 2014 aya 515 inovasi anu dikompetisikeun, sarta ngahasilkeun Top 99 jeung Top 9. Saterusna dina taun 2015 ngaronjat jadi 1.184 inovasi, anu ngahasilkeun Top 99 jeung Top 25, sarta dina taun 2016 ngaronjat jadi 2.476 inovasi, kalayan ngahasilkeun Top 99 jeung Top 35.

Sedengkeun Deputi Widang Palayanan Publik KemenPAN-RB RI, Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA. ngajelaskeun, kompetisi inovasi palayanan publik taun 2017 ieu téh, diiluan ku 3.054 inovasi palayanan publik, anu kadaptar ngaliwatan aplikasi SiNovik (Sistim Informasi Inovasi Palayanan Publik), sarta dumasar kana hasil seléksi administrasi, anu lolos ka tahap salajuna nya éta aya 1.373 inovasi. Tina jumlah éta téh, dilaksanakeun désk évaluation ku Tim Ěvaluasi, anu ngawengku ti para dosén senior paguron luhur anu ngabogaan pangalaman sabagé asésor di paguron luhur, sarta hasil milih 150 proposal anu ngabogaan ajén pang luhurna, anu saterusna dipasrahkeun ka Tim Panél Independen, anu dipupuhuan ku mantén Kapala LAN (Lembaga Administrasi Nagara) RI, Dr. J.B. Kristiadi, sarta para anggotana diwangun ku para figur ti rupa-rupa profési, anu ngabogaan minat dina palayanan publik, saperti mantén WamenPAN-RB RI, Prof. Dr. Ěko Prasojo, Panaliti Senior Puseur Panalitian Pulitik LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonésia), Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA. jeung nu séjénna, anu pancénna nya éta ngalaksanakeun réview jeung milih Top 99 Inovasi Palayanan Publik Taun 2017.

Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, tina Top 99 Inovasi Palayanan Publik téh, ku KemenPAN-RB RI baris dipilih réana 40 inovasi, sabagé Inovasi Palayanan Publik pang hadéna taun 2017. Anapon pikeun nangtukeun Top 40 Inovasi Palayanan Publik pang hadéna taun 2017 téh, para inovator kudu nepikeun preséntasi jeung wawancara, anu dilaksanakeun ku KemenPAN-RB RI.

Tah kulantaran kitu, Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., dibarengan ku Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, Dr. H.M.N. Hanafie Zain, M.Si., Kapala Dines Kaséhatan Kota Sukabumi, dr. Hj. Ritanénny Ědlién Silyéna Mirah, jeung Kapala UPT (Unit Palaksana Téhnis) RSUD Tipeu D Pratama AL-Mulk Kota Sukabumi, dr. Munifah, nepikeun preséntasi jeung wawancara salila 30 menit, jeung Tim Panél Independen, cindekna tanggal 27 April 2017, di KemenPAN-RB RI.

Dina waktu nepikeun présentasi jeung wawancara téh, Walikota Sukabumi ngajelaskeun, yén Kota Sukabumi ngabogaan inovasi anu dingaranan CĚTĚK (Cukup Ě-KTP jeung Kartuh Kulawarga), nya éta Ě-KTP jeung Kartuh Kulawarga téh sabagé bukti nyata warga Kota Sukabumi, pikeun meunang palayanan kaséhatan sacara haratis di RSUD AL-Mulk Kota Sukabumi. Salajuna dijelaskeun, sakumna warga Kota Sukabumi, tanpa nempo kana status ékonomina, rék  miskin rék beunghar atawa satengah beunghar, bisa uubar di RSUD AL-Mulk Kota Sukabumi, sarta sakabéh ngaragadna ditanggung ku APBD Kota Sukabumi.

Salian ti éta ogé dijelaskeun, inovasi CĚTĚK ieu téh geus lumangsung ti tanggal 15 Januari 2015 nu geus kaliwat, sarta bisa lumangsung kalayan hadé jeung lancar, boh tina sisi palaksanaannana boh tina sisi waragadna, sarta leuwih irit jeung murah, saupama dibandingkeun Pamaréntah Kota Sukabumi kudu mayar iuran BPJS (Badan Panyalagara Jaminan Sosial) Kaséhatan. Lantaran di Kota Sukabumi téh masih kénéh aya 129.901 urang deui warga masarakat, anu can ngabogaan Kartuh BPJS Kaséhatan. Tah kulantaran kitu, Pamaréntah Kota Sukabumi nyieun inovasi Rumah Sakit Haratis, nya éta RSUD AL-Mulk Kota Sukabumi, anu diharepkeun, sangkan kaséhatan warga masarakat Kota Sukabumi téh bisa kajamin, jeung tingkat kasajahtraannana bisa ngaronjat.