RW KRÉATIF SIAGA COVID-19 RW 06 KALURAHAN JAYAMEKAR JADI PACONTOHAN

Reporter : ARIF HIDAYAT

Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Dina ngungkulan pandemi Covid-19, Pamaréntah Kota Sukabumi ngabentuk Kalurahan Kréatif Siaga Covid-19. Sala sahijina Kalurahan Jayamekar, Kacamatan Baros, Kota Sukabumi, anu geus ngabentuk RW Kréatif Siaga Covid-19. Sakumaha anu dijelaskeun ku Lurah Jayamekar, H. Padlan, S.IP., di Kalurahan Jayamekar geus dibentuk 7 RW Kréatif Siaga Covid-19, anu tugas jeung fungsina diantarana ngadata masarakat anu datang ti zona mérah, sarta dilaporkeun ka Puskesmas pangdeukeutna. Anapon Anggota RW Kréatif Siaga Covid-19 téh, ngawengku ti Posyandu, para tokoh agama jeung Linmas (Perlindungan Masarakat).

Salian ti éta ogé ngajelaskeun, sala sahiji RW Kréatif Siaga Covid-19 nya éta RW 06 jadi pacontohan di Kalurahan Jayamekar. Lantaran éta RW téh mampuh nyadiakeun Mobil Siaga Warga jeung program béas pérélék, pikeun ngabantu masarakat anu kateumbrag ku galura sasalad Corona.

Sedengkeun Ketua RT 01 RW 06 Kalurahan Jayamekar, Fachrudin ngajelaskeun, éta Mobil Siaga Warga téh ngarupakeun hasil réréongan masarakat RW 06, anu dikumpulkeun salila 15 bulan, nya éta gedéna sarébu pérak tiap poé satiap KK (Kapala Kulawarga). Anapon éta Mobil Siaga Warga téh, pikeun ngabantu warga RW 06 Kalurahan Jayamekar anu ngabutuhkeun.

Saterusna Ketua Karang Taruna Kalurahan Jayamekar, Iyus Yuswandi ngajelaskeun ngeunaan béas pérélék, nya éta dikumpulkeun ku warga  RW 06 hususna RT 01 jeung RT 02, disimpen dina tempat anu disadiakeun di hareupeun imahna masing-masing anu réana saséndok makan. Satuluyna éta béas téh dikumpulkeun ku Patugas Karang Taruna, sarta sanggeus ngumpul dibagikeun deui ka warga anu ngabutuhkeun, diantarana ka warga anu ékonomina kadampak Covid-19.

Leave a Reply