SAJUMLAH 400 PAKÉT SEMBAKO ANU SUMBERNA TI CSR GEUS DISALURKEUN KA MASARAKAT

Sajumlah 400 pakét sembako anu sumberna ti CSR rupa-rupa pausahaan, geus disalurkeun ka masarakat ku Dines Sosial Kota Sukabumi, sabagé bantuan pangaruh Covid-19. Nurutkeun Kapala Widang Réhabilitasi jeung Palindungan Sosial Kota Sukabumi, Rita Handayani, éta bantuan CSR téh pikeun masarakat anu kateumbrag ku galura Covid-19 sarta can meunang bantuan, boh ti Pamaréntah Puseur jeung Pamaréntah Provinsi Jawa Barat boh ti Pamaréntah Kota Sukabumi.

Lian ti éta ogé ngajelaskeun, pikeun masarakat anu ngabutuhkeun ieu bantuan, bisa nelepon ka Call Cénter Halo Sosial. Saterusna Dines Sosial baris ngalaksanakeun vérifikasi pasaratannana, sarta panyalurannana dilaksanakeun ngaliwatan kalurahan. Salajuna  ngajelaskeun, palayanan Call Cénter Halo Sosial téh, diayakeun pikeun ngagampangkeun laporan masarakat ngeunaan bantuan sosial.

Disagédéngun ti éta ogé ngajelaskeun, Call Cénter Halo Sosial téh nerapkeun pamariksaan anu ngabogaan basis NIK, pikeun nganyahokeun masarakat anu meunang jeung anu teu meunang bantuan sosial. Lian ti éta, masarakat ogé bisa nelepon ka Call Cénter Halo Sosial, nya éta ka Nomor Telepon (0266) 245 223 atawa Whatsapp 0857 2271 0261.

Saterusna ngajelaskeun, ti mimiti dirilis Call Cénter Halo Sosial, pihak Dines Sosial Kota Sukabumi geus narima 729 pangaduan ti masarakat. Anapon jam oprasional Call Cénter Halo Sosial téh, nya éta ti jam 8 isuk nepi ka jam 4 soré. Sedengkeun pikeun Whatsapp,  jam oprasina salila 24 jam. Ngan saupama aya pangaduan peuting, vérifikasina baris dilaksanakeun dina jam kerja.

Leave a Reply