PANCASILA TÉH NGARUPAKEUN HASIL TINA HIJI KASATUAN PROSÉS ANU DIMIMITIAN KU RUMUSAN PANCASILA TANGGAL 1 JUNI 1945

Reporter : ENDANG SUMARDI

Persidén RI, Ir. H. Joko Widodo nandeskeun, Pancasila téh ngarupakeun hasil tina hiji kasatuan prosés, anu dimimitian ku rumusan Pancasila tanggal 1 Juni 1945, anu dibiantarakeun ku Ir. Soekarno, Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 jeung rumusan final Pancasila tanggal 18 Agustus 1945. Ěta panandesan Persidén RI téh, ditepikeun ku Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., salaku Inspéktur Upacara, dina Upacara Pangibaran Bandéra Sang Mérah Putih, dina raraga miéling Poé Lahir Pancasila Taun 2017 Tingkat Kota Sukabumi, cindekna tanggal 1 Juni 2017, di Buruan Apél Setda Kota Sukabumi.

Hadir dina kasempetan éta, Wakil Walikota Sukabumi, Ketua katut Anggota DPRD Kota Sukabumi, unsur Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daérah) Kota Sukabumi, Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, Ketua TP PKK Kota Sukabumi, para Asistén Daérah katut Staf Ahli Walikota Sukabumi, para Kapala OPD (Organisasi Parangkat Daérah) jeung Instansi Vértikal, para Camat jeung Lurah, FKUB (Forum Karukunan Umat Beragama) Kota Sukabumi, sarta para tamu ondangan liana. Sedengkeun pamilon upacara, ngawengku ti TNI, Polri, ASN (Aparatur Sipil Nagara), Ormas, OKP, Mahasiswa jeung Palajar.

Salajuna ditandeskeun,  jiwa besar para founding fathers, para ulama jeung pajoang kamerdékaan ti sakumna lelewek Nusantara ngingetan, yén kodrat bangsa Indonésia mah nya éta kaanékaragaman. Ngan parandéné kitu, kahirupan berbangsa jeung bernegara, dina danget ieu keur meunang tangtangan jeung ujian, lantaran aya kamandang jeung tindakan anu ngancam kana kabhinékaan jeung kaikaan, sarta aya sikep anu teu toléran anu ngusung idéologi salian ti Pancasila, jeung leuwih diparnaan ku ayana panyalahgunaan média sosial anu réa ngagaungkeun hoax atawa béja bohong.

Salian ti éta, sakumna pihak perlu diajar tina pangalam goréng nagara lian, anu teu weleh diudag-udag ku radikalismeu, konflik sosial, térorismeu jeung perang saudara. Persidén RI ogé nandeskeun, ku Pancasila jeung Undang-Undang Dasar 1945 dina bingkéy NKRI jeung Bhinéka Tunggal Ika, sakumna bangsa Indonésia bisa nyingkahan jeung ngajauhan tina éta masalah, sarta jadi rujukan masarakat internasional, pikeun ngawangun dunya anu rukun, adil jeung ma’mur, ditengah kamajemukan.

Tah kulantaran kitu, Persidén RI ngajak peran aktif para Ulama, Ustadz, Pendéta, Pastor, Bhiksu, Tokoh Masarakat, Pendidik, Palaku Seni jeung Budaya, Palaku Média, Jajaran Birokrasi, TNI jeung Polri, sarta sakumna komponén warga masarakat, pikeun ngajaga Pancasila, pamahaman jeung pangamalan Pancasila, dina kahirupan bermasyarakat jeung bernegara kudu saterusna ditingkatkeun.

Anapon komitmen pamaréntah pikeun nguatan Pancasila geus jelas jeung kuat pisan, nya éta ku diundangkeunnana Paraturan Persidén RI Nomer 54 Taun 2017, Ngeunaan Unit Kerja Persidén Pembinaan Idéologi Pancasila, anu tugasna pikeun nguatan Pangamalan Pancasila, dina kahirupan sapopoé, anu kaintegrasi jeung program-program pangwangunan, pangentasan kamiskinan, pamarataan kasajahtraan jeung rupa-rupa program liana, ngajaga Karukunan, Persatuan jeung Duduluran, saling ngabogaan sikep anu santun, ngahormat jeung toléran, sarta saling ngabantu pikeun kapentingan bangsa.

Salian ti éta, Persidén RI ogé ngajak ka sakumna bangsa Indonésia, sangkan saling ngabantu jeung gotong royong pikeun kamajuan Indonésia, sarta ngucapkeun Salamet Poé Lahir Pancasila. Urang Saréréa Indonésia, Urang Saréréa Pancasila. Sakumna Anjeun Indonésia, Sakumna Anjeun Pancasila. Kuring Indonésia, Kuring Pancasila.