STOK BÉAS DI GUDANG DOLOG SUKABUMI DIJAMIN AMAN

Reporter : ENDANG SUMARDI

Sakumaha anu diungkabkeun ku Kapala Gudang Dolog Sukabumi Perum Bulog Sub Divré Cianjur Daérah Jawa Barat, Aép Saéfuloh, stok béas di Gudang Dolog Sukabumi, dijamin aman sarta bisa nyumponan kabutuhan warga masarakat Kota jeung Kabupatén Sukabumi, cindekna nepi ka ahir bulan Agustus 2017 nu bakal datang, atawa cukup pikeun 3 bulan ka hareup. Malah pikeun béas jenis Rastra (Béas Sajahtra) mah, bisa nyumponan kabutuhan nepi ka ahir taun 2017. Sabab dina danget ieu, stok béas nu aya di Gudang Dolog Sukabumi téh ngahontal 3.200 ton, anu ngawengku ti 600 ton béas jenis premium jeung 2.600 ton béas jenis Rastra, pikeun disalurkeun ka wewengkon Kota jeung Kabupatén Sukabumi.

Saterusna diungkabkeun, pasokan béas pang réana ka Gudang Dolog Sukabumi téh, diantarana ti sajumlah wewengkon Jawa Barat, nya éta ti wewengkon Karawang, Subang jeung Cirebon. Tah kulantaran kitu, Kapala Gudang Dolog Sukabumi, cumeluk ka sakumna lapisan warga masaraklat Kota jeung Kabupatén Sukabumi, sangkan ulah ngarasa hariwang aya kajadian kakurangan béas di wewengkon Kota jeung Kabupatén Sukabumi. Lantaran kabutuhan béas di Kota jeung Kabupatén Sukabumi téh, dipastikeun jeung dijamin bisa nyumponan kabutuhan nepi ka ahir bulan Agustus 2017 nu bakal datang.

Kapala Gudang Dolog Sukabumi ngajelaskeun, harga béas di pasar tradisional nu aya di Kota jeung Kabupatén Sukabumi, nurutkeun béja aya kanaékan. Ngan éta hal téh, lain dipangaruhan ku ayana stok jeung harga béas nu aya di Gudang Dolog Sukabumi, tapi diakibatkeun ku réana paménta ti warga masarakat, hususna dina mangsa mapag bulan Ramadhan Taun 1438 Hijriyah, sarta akibat tina kajadian halodo di satiap wewengkon di Jawa Barat, anu ngalantarankeun ayana panurunan panén paré nepi ka 70 peresén. Ngan sok sanajan kitu, pihak Gudang Dolog Sukabumi ngajamin stok béas nu aya dina danget ieu bisa nyumponan kabutuhan warga masarakat Kota jeung Kabupatén Sukabumi nepi ka 3 bulan ka hareup, sarta ajénna dijamin hadé jeung aman.

Salajuna dijelaskeun, saupama aya masalah pasokan béas ka Gudang Dolog Sukabumi, pihakna geus nguntun gawé bareng jeung Perum Bulog Daérah Jawa Barat, sarta bisa disupléy ti wewengkon séjén di Jawa Barat, saperti ti wewengkon Cirebon, Indramayu jeung Subang. Ngan parandéné kitu, stok béas nu aya di Gudang Dolog Sukabumi téh, dijamin masih kénéh aman sarta bisa nyumponan kabutuhan warga masarakat Kota jeung Kabupatén Sukabumi, nepi ka ahir bulan Agustus 2017 nu bakal datang. Lian ti éta ogé dijelaskeun, Tupoksi (Tugas Poko jeung Fungsi) Gudang Dolog Sukabumi Perum Bulog Sub Divré Cianjur Daérah Jawa Barat téh, nya éta narima, neundeun, miara jeung nyalurkeun béas, boh béas jenis premium boh béas jenis Rastra, ka 7 kacamatan sa Kota Sukabumi jeung ka 47 kacamatan sa Kabupaten Sukabumi.