RÉALISASI INVÉSTASI PMDN DI KOTA SUKABUMI NEPI KA TRIWULAN KAHIJI TAUN 2017 KAKARA NGAHONTAL RP. 252,270 MILIAR

Reporter : ENDANG SUMARDI

Kapala Widang Pananeman Modal DPM-PTSP (Dines Pananeman Modal jeung Palayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Sukabumi, Endang Toib, S.IP. ngungkabkeun, réalisasi invéstasi PMDN (Pananeman Modal Dalem Nagri) di Kota Sukabumi, nepi ka Triwulan Kahiji Taun 2017 kakara ngahontal Rp. 252,270 miliar. Anapon jumlah éta invéstasi téh, nya éta tina 38 jenis invéstasi anyar, anu daftarna ngaliwatan spipise atawa online nya éta ngahontal Rp. 239,055 miliar, jeung ngaliwatan non spipise atawa anu diterbitkeun sacara langung ku DPM-PTSP Kota Sukabumi ngahontal Rp. 13,215 miliar.

Lian ti éta ogé diungkabkeun, sakumna invéstasi anu kagolong anyar dina taun 2017 téh, ngarupakeun invéstasi jasa padagangan jeung properti. Lantaran Kota Sukabumi mah ngan saukur ngutamakeun narima invéstasi jasa padagangan, sarta teu narima invéstasi anu museurkeun kagiatannana kana widang industri. Ěta hal téh luyu jeung Visi Pangwangunan Kota Sukabumi Taun 2005-2025, nya éta Ngawujudna Kota Sukabumi, Sabagé Puseur Palayanan anu Hadé dina Widang Atikan, Kaséhatan jeung Padagangan di Jawa Barat, anu didadasaran ku Iman jeung Taqwa.

Kapala Widang Pananeman Modal DPM-PTSP Kota Sukabumi ngajelaskeun, Kota Sukabumi nepi ka danget ieu masih kénéh tetep narima invéstasi, luyu jeung lega lahan katut wewengkon Kota Sukabumi, sarta ngan ukur narima invéstasi industri non polutan tina séktor industri pangolahan produk anu skalana leutik jeung sedeng, saperti industri anu bagerak dina séktor pangolahan kadaharan jeung inuman, kai olahan, karajinan tangan sarta UKM (Usaha Kecil jeung Menengah).

Saterusna dijelaskeun, pikeun ngaronjatkeun invéstasi di Kota Sukabumi, pihak Widang Pananeman Modal DPM-PTSP Kota Sukabumi, salawasna usaha satékah polah méré palayanan jeung ngagampangkeun ka para palaku usaha jeung invéstor, anu rék nanemkeun modalna di Kota Sukabumi, lantaran bisa nyiptakeun lapangan pagawéan anyar, sarta bisa nyerep tanaga pagawé anyar.

Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, dina méré palayanan jeung ngagampangkeun ka para palaku usaha jeung invéstor anu rek nanemkeun modalna di Kota Sukabumi, pihak Widang Pananeman Modal DPM-PTSP Kota Sukabumi, henteu ngan saukur mikiran masalah adminsitrasi wungkul, tapi oge mikiran masalah kabukana lapangan pagawéan, sarta kaserepna tanaga pagawé anyar di Kota Sukabumi.

Nyigeung ngeunaan invéstasi PMA (Pananeman Modal Asing) di Kota Sukabumi, sakumaha anu dijelaskeun ku Kapala Widang Pananeman Modal DPM-PTSP Kota Sukabumi, ti taun saméméhna nepi ka Triwulan Kahiji Taun 2017 masih kénéh nihil alias masih kénéh kosong. Padahal usaha publikasi jeung promosi rupa-rupa paluang jeung poténsi anu dipibanda ku Kota Sukabumi téh, terus-terusan dilaksanakeun, boh sacara langsung boh ngaliwatan média citak jeung éléktronik, sarta Médsos (Média Sosial) jeung sajabana.