PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI MEUNANG DEUI PRÉDIKAT OPINI WTP PIKEUN KATILU KALINA

Reporter : ENDANG SUMARDI

Pamaréntah Kota Sukabumi, meunang deui Prédikat Opini WTP (Wajar Tanpa Pangacualian), pikeun katilu kalina sacara terus-terusan ti BPK (Badan Pamariksa Kauangan) RI. Sedengkeun éta Prédikat Opini WTP téh, kanyahoan ngaliwatan LHP (Laporan Hasil Pamariksaan) Taun 2016, anu dipasrahkeun ku Kapala BPK RI Perwakilan Propinsi Jawa Barat, Arman Syifa, S.ST., M.Acc., Ak., ka Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., cindekna tanggal 5 Juni 2017, di Aula Kantor BPK Perwakilan Propinsi Jawa Barat, Jalan Mochamad  Toha Pelindung Héwan, Astanaanyar, Kota Bandung.

Hadir dina kasempetan éta, Ketua DPRD Kota Sukabumi, Yunus Suhandi, S.IP., Inspéktur Kota Sukabumi, Rudi Juhayat, S.H., Kapala BPKD (Badan Pangalolaan Kauangan Daérah) Kota Sukabumi, Drs. H. Dida Sembada, M.M., Sekertaris DPRD Kota Sukabumi, Asép L. Sukmana, S.H., M.Si., sarta Kapala jeung unsur Pingpinan SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) séjénna, di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi.

Saréngséna narima LHP Taun 2016 ti BPK RI, Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M. ngajelaskeun, hasilna Pamaréntah Kota Sukabumi meunang deui Prédikat Opini WTP pikeun katilu kalina sacara terus-terusan ti BPK RI téh, ngarupakeun hasil gawé rancagé jeung usaha sakumna pihak, hususna sakumna aparat SKPD di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi jeung DPRD Kota Sukabumi.

Tah kulantaran kitu, Walikota Sukabumi ngahaturkeun nuhun katut layang pangajén anu saluhur-luhurna ka sakumna aparat SKPD di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi jeung DPRD Kota Sukabumi, anu geus usaha satékah polah ngajalankeun pancén gawé anu sahadé-hadéna, hususna dina ngalaksanakeun pangalolaan jeung pananggungjawaban kauangan.

Ngan parandéné kitu, Walikota Sukabumi meredih ka sakumna aparat SKPD di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi jeung DPRD Kota Sukabumi, sangkan ulah ngarasa sugema kaleuleuwihi ku meunangna deui éta Prédikat Opini WTP téh, tapi kudu dijadikeun pecut jeung panghudang sumanget, hususna dina ngaronjatkeun pangalolaan jeung pananggungjawaban kauangan ka arah anu leuwih hadé deui.

Salajuna dijelaskeun, sabagé jalma anu paling tanggungjawab kana panggunaan kauangan di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, Walikota Sukabumi nganyatakeun ngarasa reueus jeung gumbira ku meunangna deui éta Prédikat Opini WTP téh. Lantaran dina Taun Anggaran 2016 nu geus kaliwat, Pangalolaan Kauangan di internal Pamaréntah Kota Sukabumi, dipariksa ku dua lembaga, nya éta BPK RI jeung Kantor Akuntan Publik, anu ngajadikeun Pamaréntah Kota Sukabumi sabagé pilot projék, sarta ngarupakeun hiji-hijina daérah di Jawa Barat, anu dipariksa ku dua lembaga sacara babarengan, kalayanan hasilna kawilang hadé pisan.

Sedengkeun Ketua DPRD Kota Sukabumi, Yunus Suhandi, S.IP. ngajelaskeun, kalayan asmana sakumna Pingpinan katut Anggota DPRD Kota Sukabumi, kacida ngaaprésiasina ku meunangna deui éta Prédikat Opini WTP téh. Lantaran ku éta hal téh, sacara kasat mata, prosés pangalolaan jeung pananggungjawaban kauangan di internal Pamaréntah Kota Sukabumi geus kawilang hadé pisan.

Salian ti éta, Ketua DPRD Kota Sukabumi ogé nganyatakeun ngarasa reueus jeung sugema ku meunangna deui éta Prédikat Opini WTP téh, sakaligus ngaharepkeun, sangkan éta prestasi téh salawasna dironjatkeun jeung dimekarkeun, malar bisa leuwih hadé deui, utamana dina ngalaksanakeun pangalolaan jeung pananggungjawaban kauangan, hususna di internal Pamaréntah Kota Sukabumi.