TARLING PUTERAN KADALAPAN PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI TAUN 1438 H DI MASJID AGUNG KOTA SUKABUMI

Reporter : ENDANG SUMARDI

Tarling (Tarawéh Nguriling) Puteran Kadalapan Tim Safari Ramadhan Pamaréntah Kota Sukabumi Taun 1438 H, dijadwalkeun lumangsung malem Senén, 11 Juni 2017, di Masjid Agung Kota Sukabumi, Jalan Alun-Alun Kota Sukabumi, sakaligus miéling Nuzulul Quran Tingkat Kota Sukabumi. Sedengkeun anu kapapancénan nepikeun ceramah dina kasempetan éta, nya éta ti Pondok Pasantrén Ibaadurrahman Tegallega, K.H. Fathullah Mansur, L.c., jeung moderator, Drs. H. Abad Badrudin.

Anapon Rombongan Tarling Tim Safari Ramadhan Pamaréntah Kota Sukabumi ieu téh, ngawengku Walikota Sukabumi, Wakil Walikota Sukabumi, Pingpinan katut Anggota DPRD Kota Sukabumi, unsur Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daérah) Kota Sukabumi, Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, para Asistén Daérah katut Staf Ahli Walikota Sukabumi, para Kapala OPD (Organisasi Parangkat Daérah) katut Instansi Vértikal, Camat, unsur Muspika (Musawarah Pimgpinan Kacamatan) jeung para Lurah, réngréngan Pangurus MUI Kota Sukabumi jeung Kacamatan, sarta réngréngan Pangurus Ormas (Organisasi Kamasarakatan) jeung OKP (Organisasi Kapamudaan).

Sakumaha anu dijelaskeun ku Kapala Bagian Administrasi Kesra (Kesejahtraan Rahayat) Setda Kota Sukabumi, Drs. H. Dédé Nurdin, S.IP., M.Ag., Tarling Tim Safari Ramadhan Pamaréntah Kota Sukabumi ieu téh, dieusi Acara Bubuka, Biantara Ketua DKM, Biantara Walikota Sukabumi, Pamasrahan Bantuan Sarana Kaagamaan, Ceramah, Doa jeung Acara Panutup. Sedengkeun Bantuan Sarana Kaagamaan anu dipasrahkeun dina kasempetan éta téh, nya éta ka 12 lembaga kaagamaan, anu ngawengku Masijd, Pondok Pasantrén, TPQ (Taman Pendidikan Quran) jeung MD (Madrasah Diniyah).

Sedengkeun maksud jeung tujuan dilaksanakeunnana Tarling Tim Safari Ramadhan ieu téh, diantarana dina raraga usaha nampung kahayang warga masarakat Kota Sukabumi dina sagala widang, pikeun dijadikeun bahan kawijakan jeung program Pamaréntah Kota Sukabumi. Disagigireun ti éta, ogé pikeun ngaronjatkeun silaturahmi, antara Rombongan Tim Safari Ramadhan  jeung warga masarakat, utamana dina raraga usaha ngahontal Visi Walikota katut Wakil Walikota Sukabumi Taun 2013-2018, nya éta Ku Iman jeung Taqwa, Ngawujudkeun Pamaréntahan anu Rahmatan Lil Alamin.

Nyigeung Tarling Puteran Kasalapan, nurutkeun Kapala Bagian Administrasi Kesra Setda Kota Sukabumi, dijadwalkeun lumangsung malem Salasa, 12 Juni 2017, di Masjid Manarul Huda, Gang Ajid RW 06, Kalurahan Gunung Parang, Kacamatan Cikolé, Kota Sukabumi. Anapon anu kapapancénan nepikeun ceramah dina kasempetan éta, nya éta ti MUI Kota Sukabumi, Drs. K.H. Ahmad Zaki Salim, M.A., jeung moderator, Ěcé Suhéndra, S.Pd.