WALIKOTA SUKABUMI MEUNANG DEUI KAPERCAYAAN JADI NARA SUMBER PIKEUN WAWAKIL TI 7 NAGARA

Reporter : ENDANG SUMARDI

Sanggeusna hasil jadi nara sumber basa nepikeun materi ngeunaan Panyalagaraan Pamaréntah Daérah di Indonésia, hususna ngeunaan Panyalagaraan Otda (Otonomi Daérah) di Kota Sukabumi ka unsur Kamentrian Dalem Nagri Kamboja jeung unsur Pamaréntah Kamboja, cindekna ti tanggal 15 nepi ka 17 Méi 2017, Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., meunang deui kapercayaan jadi nara sumber, pikeun nepikeun matéri ngeunaan palayanan publik luyu jeung sumanget Otda, ka wawakil 7 nagara, nya éta Kanada, Banglades, Mongolia, India, Pakistan, Afganistan jeung Myanmar, cindekna tanggal 7 Juni 2017, di Jakarta.

Walikota Sukabumi ngajelaskeun, Panyalagaraan Pamaréntah Daérah di Indonésia, hususna ngeunaan Panyalagaraan Otda, aya kontribusi anu positif ti Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonésia), hususna dina ngarojong jeung ngadorong pamaréntahan anu séhat jeung bersih. Salian ti éta, Walikota Sukabumi ogé nganyatakeun ngarasa reueus jeung gumbira jadi sala saurang kapala daérah, yang dipercaya jadi nara sumber, pikeun nepikeun matéri jeung ngajar ka wawakil ti 7 nagara, anu hayang diajar ngeunaan sistim palayanan publik jeung Otda. Lantaran sistim palayan publik anu ngabogaan basis Otda anu diterapkeun di Nagara Indonésia téh, diajén geus hadé pisan, anu pamustungannana réa nagara anu hayang diajar ka Indonésia. Tah kukituna, sakumna pihak anu aya kaitannana, sangkan salawasna usaha satékah polah, ngaronjatkan palayanan publik jeung Otda anu diajén geus hadé pisan téh, malar bisa leuwih hadé deui, sarta mangpaatna bener-bener bisa dirasakeun ku masarakat.

Salajuna dijelaskeun, dina mangsa jadi nara sumber, Walikota Sukabumi nepikeun matéri ngeunaan sajumlah palayanan anu hadé, anu geus dilaksanakeun jeung diterapkeun ka masarakat Kota Sukabumi, nya éta ti mimiti ngawangun jeung ngaoprasikeun Rumah Sakit Haratis AL-Mulk Kota Sukabumi nepi ka panyalagaraan P2RW (Program Pemberdayaan Rukun Warga), sakaligus méré tips ngeunaan panyalagaraan sistim pamaréntahan anu hadé, bersih jeung mibanda sarat prestasi. Disagigireun ti éta, ogé rupa-rupa rogram jeung kagiatan anu geus dilaksanakeun di Kota Sukabumi, hususna anu aya kaitannana jeung usaha ngaronjatkeun darajat kaséhatan jeung ajén atikan sarta kasajahtraan masarakat, dinepikeun ka wawakil ti 7 éta nagara.

Tah kulantaran kitu, Walikota Sukabumi cumeluk ka sakumna pagawé di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, sangkan salawasna usaha satékah polah méré jeung ngaronjatkeun palayan anu hadé ka masarakat. Lantaran Pamaréntah Indonésia kaasup Pamaréntah Kota Sukabumi, geus mibanda sistim anu hadé dina méré jeung ngaronjatkeun palayanan ka masarakat. Sedengkeun di nagara-nagara séjén mah, masih kénéh réa anu can mibanda dasar hukum anu jelas, hususna dina méré jeung ngaronjatkeun palayanan anu hadé ka masarakat. Tah kuayana éta hal téh, Walikota Sukabumi meredih ka sakumna pagawé di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, sangkan ulah ngamomorékeun éta kasempetan. Lian ti éta, sakumna pagawé di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, sabagé abdi nagara, abdi pamaréntah jeung abdi masarakat, supaya salawasna usaha satékah polah méré jeung ngaronjatkeun palayanan ka masarakat dina sagala widang, dibarengan ku niat ibadah anu bener-bener ihlas, pikeun ngaronjatkeun kamajuan jeung kasajahtraan masarakat.