GEDÉNA ZAKAT FITRAH DI KOTA SUKABUMI TAUN 1438 H NYA ÉTA RP. 28 RÉBU DITAMBAH INFAQ RP. 2 RÉBU

Reporter : ENDANG SUMARDI

Sakumaha anu dijelaskeun ku Ketua Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Sukabumi, Ir. H. Fifi Kusumajaya, M.M., gedéna Zakat Fitrah di Kota Sukabumi Taun 1438 Hijriyah, nya éta Rp. 28 rébu, atawa ku béas 2,5 kilogram, ditambah infaq Romadhon Rp. 2 rébu. Anapon bukti mayar anu sah, nya éta ku Kupon Zakat Fitrah jeung Infaq Romadhon, anu dikaluarkeun ku Baznas Kota Sukabumi, sarta satiap Amil UPZ (Unit Pangumpul Zakat), wajib masrahkeun éta tanda bukti, dina waktu narima Zakat Fitrah.

Sedengkeun hasil pangumpulan Zakat Fitrah jeung Infaq Romadhon téh, disetorkeun ka Baznas Kota Sukabumi, pikeun salajuna nya éta gedéna 75 peresén atawa 6 per 8 bagian tina pangumpulan zakat fitrah, disalurkeun ka para mustahik, fakir, miskin, sabillilah, amylin, ibnu sabil jeung ghorimin, luyu jeung katangtuan syariah, sarta gedéna 25 peresén atawa 2 per 8 bagian tina pangumpulan zakat fitrah, baris digunakeun pikeun ngadayagunakeun usaha produktif kaum dhuafa nu aya di Kota Sukabumi.

Saterusna dijelaskeun, Pangumpulan Zakat Fitrah jeung Infaq Romadhon Taun 1438 Hijriyah téh, dimimitian ti tanggal 1 Romadhon 1438 Hijriyah nepi ka tanggal 1 Syawal 1438 Hijriyah, saméméh Sholat ledul Fitri. Salian ti éta ogé dijelaskeun, data pangumpulan, panyaluran jeung panyetoran Zakat Fitrah téh, baris dilaksanakeun sacara jemput bola, ku Koordinator UPZ Kacamatan jeung Koordinator UPZ Kalurahan, ka satiap UPZ RW atawa DKM masing-masing. Sedengkeun hasil pangumpulan zakat fitrah anu dilaksanakeun ku UPZ SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah), Instansi, Lembaga, BUMN jeung BUMD, disetorkan ka Baznas Kota Sukabumi, sarta hak amilin setor gedéna 10 peresén, baris dibayar dina waktu setor.

Ketua Baznas Kota Sukabumi nandeskeun, sakumna hasil pangumpulan, panyaluran, pandayagunaan zakat maal jeung zakat fitrah sarta infaq jeung shodaqoh kaasup DSKL (Dana Sosial Kaagamaan Lainna), hususna anu dikalola ku Baznas Kota Sukabumi, baris salawasna dilaksanakeun kalayan amanah jeung transparan, sarta baris dipublikasikeun sakaligus bisa diaksés ku warga masarakat jeung bisa ditanggungjawabkeun. Tah kuaya éta hal téh, Ketua Baznas Kota Sukabumi cumeluk ka sakumna umat Islam di Kota Sukabumi, sangkan babarengan meresihan harta jeung jiwa katut kamaslahatan, ku ngalaksanakeun kawajiban mayar Zakat Fitrah jeung Zakat Maal, sarta Infaq jeung Shodaqoh, ngaliwatan UPZ Baznas Kota Sukabumi.

Salajuna dijelaskeun, pikeun tartib administrasi réalisasi panarimaan jeung pandayagunaan zakat fitrah téh, baris diumumkeun dina waktu palaksanaan Sholat Idul Fitri Tingkat Kota Sukabumi, 1 Syawal 1438 Hijriyah, di Lapangan Merdéka Kota Sukabumi. Salian ti éta, Ketua Baznas Kota Sukabumi ogé ngaharepkeun, sangkan palaksanaan ibadah puasa jeung kawajiban mayar zakat fitrah sarta ibadah séjénna dina Bulan Suci Romadhon Taun 1438 Hijriyah téh, bisa lumangsung sacara hadé jeung lancar, sarta aman, tartib jeung rukun.