DINES KASÉHATAN KOTA SUKABUMI NGALAKSANAKEUN ROAD SHOW KA 7 PONTRÉN SA KOTA SUKABUMI

 

Reporter : ENDANG SUMARDI

Dines Kaséhatan Kota Sukabumi, ngalaksanakeun road show ka 7 Pontrén (Pondok Pesantren) nu aya di 7 Wewengkon Kacamatan sa Kota Sukabumi, ngalibetkeun Tim Bidang Promkes (Promosi Keséhatan) Dines Kaséhatan Kota Sukabumi, Puskesmas jeung UPT (Unit Palaksana Téhnis) RSUD (Rumah Sakit Umum Daérah) Tipeu D Pratama Haratis AL-Mulk Kota Sukabumi.

Anapon maksud jeung tujuan dilaksanakannana éta kagiatan téh, sakumaha anu dijelaskeun ku Kapala Dines Kaséhatan Kota Sukabumi, dr. Hj. Ritanénny Ědlién Silyena Mirah, nya éta ngalaksanakeun panyuluhan jeung pamariksaan kaséhatan ka para santri sarta staf pangajar jeung pangurus Pontrén, ti mimiti jangkung jeung beurat awak nepi ka ténsi darah jeung sajabana, sakaligus méré santunan ka para santri nu aya di 7 Pontrén anu dijadikeun tempat kagiatan road show ku Dines Kaséhatan Kota Sukabumi.

Salajuna dijelaskeun, ieu kagiatan téh ngarupakeun sala sahiji usaha jeung tarékah, pikeun ngaoptimalkeun rupa-rupa program anu dilaksanakeun ku Dines Kaséhatan Kota Sukabumi katut institusi séjénna. Lian ti éta ogé dijelaskeun, dipilihna Pontrén sabagé objék tina ieu kagiatan road show téh, lantaran di Pontrén rawan kajadian rupa-rupa panyakit nular, saperti panyakit ateul jeung panyakit séjénna. Saterusna dijelaaskeun, ieu kagiatan road show téh, luyu jeung program P2P (Pengendalian jeung Pemberantasan Penyakit), anu targét sasarannana nya éta barudak anu umurna kira-kira 15 taun.

Kapala Dines Kaséhatan Kota Sukabumi ngaharepkeun, ku dilaksanakeunnana ieu road show téh, para santri sarta staf pangajar jeung pangurus Pontrén anu dijadikeun tempat road show ku Dines Kaséhatan Kota Sukabumi téh, bisa nyerep rupa-rupa béja jeung béwara, anu ditepikeun ku Tim Bidang Promkes Dines Kaséhatan Kota Sukabumi, Puskesmas jeung UPT RSUD Tipeu D Pratama Haratis AL-Mulk Kota Sukabumi, hususna anu aya kaitannana jeung cara-cara ngajaga kaséhatan, pikeun ditepikeun deui ka batur-baturna.

Sedengkeun sajumlah pangajar jeung pangurus Pontrén anu dijadikeun tempat road show ku Dines Kaséhatan Kota Sukabumi téh, ngahaturkeun nuhun ka pihak Dines Kaséhatan Kota Sukabumi, hususna ka Tim Bidang Promkes Dines Kaséhatan Kota Sukabumi, Puskesmas jeung UPT RSUD Tipeu D Pratama Haratis AL-Mulk Kota Sukabumi, anu geus ngalaksanakeun panyuluhan jeung pamariksaan kaséhatan, anu pamustunganana para santri sarta staf pangajar jeung pangurus Pontrén, anu dijadikeun tempat road show ku Dines Kaséhatan Kota Sukabumi, bisa apal kana kaayaan kaséhatannana masing-masing.