SATIAP PNS DI LINGKUNGAN PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI TEU MEUNANG NAMBAH CUTI TAUNAN

 

Reporter : ENDANG SUMARDI

Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, Dr. H.M.N. Hanafie Zain, M.Si. nandeskeun, satiap PNS di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, teu meunang nambah Cuti Taunan, boh saméméh boh saenggeus Cuti Bareng Idul Fitri Taun 1438 Hijriyah. Salian ti éta, ogé wajib patuh jeung tumut kana éta papagon, sarta kudu asup gawé luyu jeung katangtuan anu geus ditetepkeun ku Pamaréntah Puseur. Ěta hal téh luyu jeung Surat MenPAN-RB (Mentri Pandayagunaan Aparatur Nagara jeung Réformasi Birokrasi) RI, Nomor : B/21/M.KT.02/2017, anu eusina nya éta cumeluk ka para Pingpinan Instansi Pamaréntah, TNI jeung Polri, sangkan teu méré cuti taunan, saméméh jeung saenggeus Cuti Bareng Idul Fitri Taun 1438 Hijriyah. Disagigireun ti éta, sakumna Instansi Pamaréntah, sangkan ngalaksanakeun Monév (Monitoring jeung Ěvaluasi), kana palaksanaan surat ti MenPAN-RB RI téa.

Anapon maksud jeung tujuannana, nya éta pikeun ngajaga kadisplinan Aparatur Nagara, boh PNS boh Anggota TNI jeung Polri. Lian ti éta, ogé pikeun ngaoptimalkeun palayanan publik ka warga masarakat, boh saméméh boh saenggeus Idul Fitri Taun 1438 Hijriyah, utamana sanggeus Cuti Bareng jeung Peré Lebaran réngsé,  sakumna aktivitas pamaréntah kudu geus jalan normal deui, hususna dina méré palayanan publik ka warga masarakat. Tah kukituna, éta Surat téh geus difoto copy jeung disebarkeun ka satiap OPD (Organisasi Parangkat Daérah), sarta Kacamatan jeung Kalurahan di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi.

Sekertaris Daérah Kota Sukabumi ngajelaskeun, éta Surat téh luyu jeung Pasal 333 ayat 2 PP (Paraturan Pamaréntah) Nomer 11 Taun 2017, Ngeunaan Manajemen PNS, diantarana nétélakeun, yén Cuti Bareng téh teu ngurangan kana hak Cuti Taunan. Tah kulantaran kitu, satiap Pamaréntah Daérah sangkan teu méré Cuti Taunan ka PNS, boh saméméh boh saenggeus Cuti Bareng Idul Fitri Taun 1438 Hijriyah. Ngan parandéné kitu, husus pikeun para PNS anu meunang tugas palayanaan dina waktu PNS séjénna keur ngajalankeun Cuti Bareng Idul Fitri Taun 1438 Hijriah, éta para PNS téh baris dibéré Cuti Taunan, luyu jeung lilana waktu Cuti Bareng Idul Fitri Taun 1438 Hijriyah. Saterusna dijelaskeun, saupama aya PNS di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi anu bolos digawé, boh saméméh boh saenggeus Cuti Bareng Idul Fitri Taun 1438 Hijriyah, baris ditindak sacara tegas jeung dibéré sangsi administratif, luyu jeung aturan katut undang-undang anu ditetepkeun, ti mimiti tegoran, panundaan kanaikan gaji jeung pangkat, panurunan pangkat jeung pamecatan, luyu jeung tingkat kasalahan anu dilaksanakeun ku éta PNS.