P2RW PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI GEUS DIADOPSI KU SAJUMLAH PAMARÉNTAH KABUPATÉN JEUNG KOTA DI INDONÉSIA

Reporter : ENDANG SUMARDI

Asistén Pamaréntahan Setda Kota Sukabumi, Drs. H. Andri Setiawan, M.M. nandeskeun, P2RW (Program Pemberdayaan Rukun Warga) Pamaréntah Kota Sukabumi anu geus lumangsung salila opat taun, geus diadopsi ku sajumlah Pamaréntah Kabupatén jeung Kota di Indonésia, lantaran diajén hadé dina ngadorong luhurna ilu biung warga masarakat dina pangwangunan di lingkungannana masing-masing, ti mimiti ngarencanakeun jeung ngalaksanakeun nepi ka miarana, dilaksanakeun langung ku warga masarakat.

Salajuna ditandeskeun, hasilna P2RW téh bisa diajén tina réana Pamaréntah Kabupatén jeung Kota di Indonésia, anu ngalaksanakeun studi banding jeung diajar ngeunaan P2RW ka Kota Sukabumi, sakaligus niténan langsung kana hasil-hasil pangwangunan anu dilaksanakeun ngaliwatan P2RW, kaasup ilu biungna warga masarakat dijerona. Anapon sajumlah Pamaréntah Kabupatén jeung Kota di Indonésia anu geus diajar jeung nerapkeun P2RW di daérahna masing-masing, diantarana Pamaréntah Kabupatén Sérang, Pamaréntah Kota Tangerang Selatan jeung Pamaréntah Kota Salatiga, sarta sajumlah Pamaréntah Kabupatén jeung Kota séjénna di Propinsi Jawa Barat. Salian ti éta ogé ditandaskeun, ku réana Pamaréntah Kabupatén jeung Kota di Indonésia anu ngalaksanakeun studi banding jeung diajar ngeunaan P2RW ka Kota Sukabumi téh, ngarupakeun sala sahiji kareueus pikeun Pamaréntah Kota Sukabumi, hususna dina nyiptakeun inovasi pikeun warga masarakat Kota Sukabumi, sok sanajan P2RW ieu téh ngan saukur dipuseurkeun kana pangwangunan infrastruktur atawa kana widang fisik wungkul.

Tapi sok sanajan kitu, Asistén Pamaréntahan Setda Kota Sukabumi, usaha satékah polah jeung méré pilihan ka satiap Pamaréntah Kabupatén jeung Kota di Indonésia, anu ngalaksanakeun studi banding jeung diajar ngeunaan P2RW ka Kota Sukabumi, pikeun ngawujudkeun konsép ATM (Amati, Tiru jeung Modifikasi), luyu jeung anu digerakkeun ku KemenPAN-RB (Kementrian Pandayagunaan Aparatur Nagara jeung Réformasi Birokrasi) RI. Asistén Pamaréntahan Setda Kota Sukabumi ngajelaskeun, éta pilihan téh bisa dipuseurkeun kana fisik atawa non fisik, gumantung ka Pamaréntah Kabupatén atawa Kota masing-masing. Saterusna dijelaskeun, P2RW anu digagas ku Pamaréntah Kota Sukabumi téh, salawasna ngaronjat jeung mekar anu kacida hadéna. Tah kulantaran kitu, Asistén Pamaréntahan Setda Kota Sukabumi cumeluk ka sakumna pihak, sangkan salawasna ngarojong jeung ngadorong P2RW anu geus digulirkeun ku Pamaréntah Kota Sukabumi, malah mandar bisa leuwih hadé jeung maju deui, sarta gedé mangpaatna pikeun warga masarakat.