DUIT JAMINAN PANGWANGUNAN PASAR PELITA SUKABUMI TI PT FAP GEUS AYA DI BTN JAKARTA

Reporter : ENDANG SUMARDI

Duit Jaminan Pangwangunan Pasar Pelita Sukabumi anu gedéna Rp. 33 miliar ti PT FAP (Fortunindo Artha Perkasa), geus aya di BTN (Bank Tabungan Nagara) Jakarta. Ěta hal téh ditandeskeun ku Sekeretaris Daérah Kota Sukabumi, Dr. H.M.N. Hanafie Zain, M.Si., saréngséna mariksa jeung ngecék éta duit jaminan di BTN Jakarta, cindekna tanggal 13 Juni 2017. Saterusna ditandeskeun, dilaksanakeunnana pamariksaan jeung pangecékan kana éta duit jaminan téh, ngarupakeun sala sahiji léngkah jeung usaha, pikeun ngamastikeun kadariaan PT FAP, dina ngalaksanakeun proses Pangwangunan jeung Pangalolaan Pasar Pelita Kota Sukabumi. Salian ti éta, ogé ngarupakeun sala sahiji pasaratan, saacan dilaksanakeunnana kasaluyuan gawé bareng, antara PT FAP jeung Pamaréntah Kota Sukabumi.

Sekertaris Daérah Kota Sukabumi ngajelaskeun, sanggeus bener éta duit jaminan téh aya, langsung dihold atawa ditahan ku Pamaréntah Kota Sukabumi jeung pihak BTN, sabagé Duit Jaminan Pangwangunan Pasar Pelita Kota Sukabumi, luyu jeung pasaratan anu geus ditetepkeun ku Pamaréntah Kota Sukabumi. Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, éta duit jaminan téh teu bisa dicokot atawa digunakan ku PT FAP, saacan prosés Pangwangunan Pasar Pelita Kota Sukabumi ngahontal 20 peresén. Tapi saupama Pangwangunan Pasar Pelita Kota Sukabumi geus ngahontal 20 peresén mah, éta duit jaminan téh kakara bisa dicokot atawa digunakeun ku PT FAP.

Lian ti éta ogé dijelaskeun, sanggeus éta duit jaminan téh bener-bener aya, sagala rupa tahapan jeung prosés pangwangunan Pasar Pelita Kota Sukabumi téh, bisa sagancangna dilaksanakeun ku PT FAP, kaasup nyieun Bank Garansi di Bank BJB Cabang Sukabumi atawa di bank séjénna, pikeun para Padagang Pasar Pelita Kota Sukabumi anu rék mesen kios atawa los. Sabab Pamaréntah Kota Sukabumi teu hayang aya Bank Garansi bodong.

Sekertaris Daérah Kota Sukabumi ngajéntrékeun, sanggeus kadua éta pasaratan téh dicumponan ku pihak PT FAP, langsung dilaksanakakeun panandatanganan kasaluyuan gawé bareng antara Pamaréntah Kota Sukabumi jeung PT FAP, cindekna tanggal 16 Juni 2017, di Rohangan Utama Balé Kota Sukabumi, nya éta ku Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., katut Diréktur Utama PT FAP, Hartono, anu disaksian ku  Wakil Walikota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.M.Pd., Kapala BPKD (Badan Pangalolaan Kauangan Daérah) Kota Sukabumi, Drs. H. Dida Sembada, M.M., sarta Kapala Diskop UKM-PP (Dines Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan jeung Perindustrian) Kota Sukabumi, Drs. Ayep Supriatna, M.M.

Tah kulantaran kitu, Sekertaris Daérah Kota Sukabumi meredih ka pihak PT FAP, sangkan sagancangna ngaréngsékeun sakabéh pasaratan anu geus ditetepkeun. Maksud jeung tujuannana, malar prosés pangwangunan Pasar Pelita Kota Sukabumi téh, satutas Idul Fitri Taun 1438 Hijriyah bisa sagancangna dilaksanakeun. Salajuna dijéntrékeun, saupama PT FAP teu daria sarta teu bisa nyumponan pasaratan jeung teu bisa ngalaksanakeun pangwangunan Pasar Pelita Kota Sukabumi, éta duit jaminan téh jadi milik Pamaréntah Kota Sukabumi.