PAGURON LUHUR NGABOGAAN PERAN ANU PENTING PISAN DINA NYERDASKEUN BANGSA

Reporter : ENDANG SUMARDI

Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., salaku Ketua Kwarcab (Kwartir Cabang) Gerakan Pramuka Kota Sukabumi nandeskeun, Paguron Luhur sabagé lembaga atikan formal pamungkas dina hirarki strata atikan, ngabogaan peran anu penting pisan dina nyerdaskeun bangsa, sarta nyekel pageuh kana visi Paguron Luhur,  nya éta atikan, panalitian jeung pangabdian ka masarakat. Hal éta téh tangtuna ogé sajalan jeung Tujuan Gerakan Pramuka, sabagé sala sahiji organisasi atikan anu ngabogaan tujuan pamungkas, nya éta ngabentuk watek jeung karakter bangsa.

Ěta panandesan Walikota Sukabumi téh, ditepikeun dina biantara, saréngséna ngistrénan sacara resmi Gugus Depan Gerakan Pramuka Pangkalan STIE PGRI Kota Sukabumi, cindekna tanggal 10 Juni 2017, di Kampus STIE PGRI Kota Sukabumi. Hadir dina kasempetan éta, para Kapala OPD (Organisasi Parangkat Daérah) jeung Lembaga nu aya kaitannana,  sarta civitas akademika STIE PGRI Kota Sukabumi jeung para tamu ondangan séjénna.

Salian ti éta, Walikota Sukabumi ngahaturkeun nuhun jeung ngawilujengkeun salamet ka sakumna réngréngan Paguron Luhur STIE PGRI Kota Sukabumi, anu geus usaha satékah polah jeung ilu biung sacara aktif ngarojong sakaligus ngawujudkeun Program Kerja Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Sukabumi, sarta Visi Pangwangunan Kota Sukabumi Taun 2005-2025, nya éta Ngawujudna Kota Sukabumi, Sabagé Puseur Palayanan anu Hadé dina Widang Atikan, Kaséhatan jeung Padagangan di Jawa Barat, anu didadasaran ku Iman jeung Taqwa.

Salajuna Walikota Sukabumi ngaharepkeun, usaha jeung pangrojong éta téh, sangkan salawasna dironjatkeun jeung dimekarkeun. Anapon maksud jeung tujuannana, malar Kaka-Kaka Pangurus Pramuka anu geus diistrénan téh, bisa ngajalankeun tugasna sacara amanah sarta pinuh ku rasa tanggung jawab, anu pamustungannana mampuh mawa Pramuka STIE PGRI Kota Sukabumi, jadi sala sahiji wadah pikeun ngabina para pamuda di Kota Sukabumi.

Walikota Sukabumi ngajelaskeun, sajumlah Paguron Luhur di Kota Sukabumi kaasup STIE PGRI Kota Sukabumi, geus nguntun gawé bareng jeung sajumlah Paguron Luhur di manca nagara, boh dina mapping kurikulum boh dina sili tukeur mahasiswa jeung dosén. Maksud jeung tujuannana, sangkan warga masarakat Kota Sukabumi, bisa meunang Béa Siswa Haratis Kuliah di Luar Nagri, sarta bisa gawé di Luar Nagri. Saterusna dijelaskeun, gawé bareng antara sajumlah Paguron Luhur di Kota Sukabumi jeung sajumlah Paguron Luhur di manca nagara téh kacida pentingna, malah mandar Paguron Luhur di Kota Sukabumi bisa ngabuka cakrawala wawasan kaélmuan jeung budaya akademik sacara lega, anu pamustungannana bisa ngaronjatkeun ajén atikan jeung hasilna.