ANGGOTA LINMAS DI KOTA SUKABUMI DILIBETKEUN NGAMANKEUN LEBARAN TAUN 1438 HIJRIYAH

Reporter : ENDANG SUMARDI

Sakumaha anu dijelaskeun ku Wakil Walikota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.M.Pd., Anggota Linmas (Perlindungan Masarakat) anu sumebar di 355 RW, 33 Kalurahan jeung 7 Kacamatan sa Kota Sukabumi, dilibetkeun ngamankeun Lebaran Taun 1438 Hijriyah. Maksud jeung tujuannana, pikeun ngungkulan rupa-rupa hal anu teu diharepkeun ku sakumna pihak. Salajuna dijelaskeun, dilibetkeunnana Anggota Linmas dina ngalaksanakeun pangamanan Lebaran téh, di Kota Sukabumi mah lain ngarupakeun anu munggaran. Sabab dina satiap lebaran ogé, Anggota Linmas téh sok salawasna dilibetkeun jeung diturunkeun, jadi garda pang hareupna dina ngalaksanakeun pangamanan lebaran di wewengkonna masing-masing. Lantaran Anggota Linmas téh, ngarupakeun ring kahiji pangamanan pikeun pamaréntah jeung masarakat.

Tah kulantaran kitu, Wakil Walikota Sukabumi ngaharepkeun, sangkan gawé bareng anu hadé ti satiap Anggota Linmas téh, supaya salawasna dironjatkeun jeung dimekarkeun, hususna dina mayungan masarakat, kaasup dina ngajaga wewengkon masarakat sangkan salawasna aman, tengtrem, tartib jeung rukun, sarta bersih tina rupa-rupa hal anu teu hadé. Komo deui dina waktu Lebaran mah, sabab loba masarakat anu mulang ka lemburna masing-masing. Anu pamustungannana réa wewengkon anu tiiseun, sarta dihariwangkeun bisa ngabalukarkeun kana kajadiannana aksi maling. Tah kukituna, ayana Anggota Linmas téh, bisa dijadikeun sala sahiji solusi kaamanan di masarakat, sok sanajan perhatian pamaréntah ka Anggota Linmas téh masih kénéh kurang.

Ngan parandéné kitu, Wakil Walikota Sukabumi ngarasa yakin ka para Anggota Linmas anu geus dibéré amanah ieu téh, baris salawasna usaha satékah polah ngalaksanakeun tugas sahadé-hadéna. Anapon tugas jeung fungsi Linmas téh, diantarana mayungan warga masarakat, ngalaksanakeun pananggulangan jeung ngungkulan para pangungsi, ngabantu aparat pamaréntah dina miara kaamanan, katengtreman jeung katartiban masarakat, sarta ngabantu kagiatan sosial kamasarakatan di desa atawa di kalurahan. Salian ti éta, ogé ngabantu miara jeung ngaronjatkeun kaayaan katut tata tartib di kalangan masarakat, ngabantu masarakat dina ngalaksanakeun pananggulangan jeung ngurangan gangguan kaamanan katut bencana alam, ngabantu ngabina masarakat dina ngaronjatkeun kasadaran hukum, ngabantu Pamaréntah Daérah jeung Kapulisian dina miara katengtreman jeung katartiban umum, sarta ngabantu TNI dina ngajaga jeung ngalaksanakeun pertahanan nagara.