PANYALAGARAAN BOBORAN SIAM TAUN 1438 HIJRIYAH DI KOTA SUKABUMI LUMANGSUNG AMAN JEUNG LANCAR

Reporter : ENDANG SUMARDI

Panyalagaraan Boboran Siam Taun 1438 Hijriyah, di Kota Sukabumi dina umumna lumangsung aman jeung lancar, sarta tengtrem jeung rukun. Hal éta téh bisa ngawujud, numutkeun Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., nya éta kuayana kasiapan jeung kasigepan sarta gawé anu rancagé ti sakumna aparat kaamanan, anu ngawengku ti Sub Den Pom, TNI, Polri jeung Sipil, dibantu ku sajumlah OKP, Pramuka jeung PMR, dina ngalaksanakeun mancén pangamanan, sarta kuayana kasadaran ti sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi, anu salawasna usaha satékah polah ngarojong jeung ngabantu aparat kaamanan, dina ngaronjatkeun kaamanan, katartiban, katengtreman jeung karukunan, nya éta ku salawasna patuh jeung taat kana rupa-rupa aturan jeung undang-undang anu ditetepkeun.

Salian ti éta, ogé ku terus ngaronjat jeung beuki luhurna karukunan hirup umat beragama jeung antar umat beragama di Kota Sukabumi, anu didadasaran ku asas sabilulungan jeung kagotongroyongan, sarta silih hormat, silih ajénan jeung silih pikanyaah, sareundeuk saigel sabobot sapihanéan, ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salebak, silih asah, silih asih jeung silih asuh, luyu jeung Motto Joang Pamaréntah Kota Sukabumi, nya éta Reugreug Pageuh Répéh Rapih.

Tah kuayana éta hal téh, Walikota Sukabumi kalayan asmana pribadi katut Kapala Daérah sarta Pamaréntah Kota Sukabumi, ngahaturkeun nuhun katut layang pangajén anu saluhur-luhurna, ka sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi, utamana ka sakumna aparat kaamanan, anu salawasna siap jeung sigep dina ngalaksanakeun gawé anu rancagé, hususna dina ngajaga sakaligus ngaronjatkeun kaamanan jeung katartiban, sarta katengtreman jeung karukunan di wewengkon Kota Sukabumi. Sabab ku cara jeung ku jalan éta téh, sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi, bisa ngalaksanakeun rupa-rupa kagiatan sacara junun jeung jucung, lantaran ngarasa aman, tengtrem jeung rukun, sarta ngarasa dipayungan, ditangtayungan jeung dilayanan.

Saterusna Walikota Sukabumi ngaharepkeun, éta kaayaan téh sangkan salawasna diraksa jeung dirumat, sakaligus dironjatkeun ku sakumna pihak, malar Visi Pangwangunan Kota Sukabumi Taun 2005-2025, nya éta Ngawujudna Kota Sukabumi Sabagé Puseur Palayanan anu Hadé dina Widang Atikan, Kaséhatan jeung Padagangan di Jawa Barat, anu didadasaran ku Iman jeung Taqwa; sarta Visi Walikota katut Wakil Walikota Sukabumi Taun 2013-2018, nya éta Ku Iman jeung Taqwa Ngawujudkeun Pamaréntahan anu Rahmatan Lil Alamin, kaasup Moto Joang Pamaréntah Kota Sukabumi nya éta Reugreug Pageuh Répéh Rapih, atawa aman, tengtrem, tartib jeung rukun, sarta séhat, sajahtra jeung santosa, bisa diwujudkeun sacara hadé jeung lungsunr-langsar, luyu jeung harepan sakumna pihak.