IBADAH PUASA ROMADHON GEUS MÉRÉ ATIKAN ANU KACIDA GEDÉNA

Reporter : ENDANG SUMARDI

Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M. nandeskeun, Ibadah Puasa Romadhon anu geus dijalankeun ku sakumna umat Islam, geus méré atikan anu kacida gedéna. Sabab ku Ibadah Puasa Romadhon téh, sakumna umat Islam geus dilatih pikeun bisa ngatur jeung ngarahkeun aspék émosional, sakaligus diajar pikeun ngasakkeun aspék inteléktual, sarta ditungtut pikeun bisa ngasakkeun jeung ngaronjatkeun aspék spiritualitas.

Tah kulantaran kitu, Ibadah Puasa Romadhon  téh ngarupakeun sala sahiji wahana anu kacida éféktifna, dina raraga usaha ngahudangkeun sumanget sakumna umat Islam, pikeun ngalaksanakeun kasoléhan sosial, tingkah polah anu produktif, ngalatih kasobaran jeung ngahampura ka sasama jalma tina sagala rupa kasalahan, boh anu dihaja boh anu teu dihaja.

Ěta panandesan Walikota Sukabumi téh, ditepikeun dina biantara, saméméh ngalaksanakeun Ibadah Sholat Idul Fitri, 1 Syawal 1438 Hijriyah, di Lapangan Merdéka Kota Sukabumi, katut Wakil Walikota Sukabumi, Pingpinan jeung Anggota DPRD Kota Sukabumi, unsur Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daérah) Kota Sukabumi, Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, para Asistén Daérah jeung Staf Ahli Walikota Sukabumi, para Kapala SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, sarta puluhan rébu umat Islam, anu minuhan Lapangan Merdéka Kota Sukabumi, katut ruas Jalan Véteran II, Jalan R.Ě. Martadinata jeung Jalan Perintis Kamerdékaan.

Salajuna ditandeskeun, aya ajénna Ibadah Puasa Romadhon téh, ditangtukeun ku usaha dina ngawujudkeun pesen moral Ibadah Puasa Romadhon, dina kahirupan sapopoé. Jeung éta hal téh baris katempo dina parobahan tingkah polah, sanggeus ngajalankeun Ibadah Puasa Romadhon. Salian ti éta ogé dijelaskeun, jalma anu bener-bener ihlas jeung daria dina ngalaksanakeun Ibadah Puasa Romadhon, tangtu baris daria dina ngoméan diri, sakaligus ngaronjatkeun ajén hirup sanggeus ngalaksanakeun Ibadah Puasa Romadhon.

Walikota Sukabumi ngajelaskeun, sakumna umat Islam tangtu ngarasa prihatin, lantaran pesen moral agama anu kacida luhurna jeung luhungna téh, dina kanyataan kahirupan sapopoé sering patukang tonggong, malah aya kalana disalahpahamkeun, kaasup ku umat Islam sorangan. Tah kukituna, Walikota Sukabumi ngaharepkeun ka sakumna umat Islam di Kota Sukabumi, sangkan Ibadah Puasa Romadhon anu geus dijalankeun sarta Idul Fitri anu keur dilaksanakeun téh, bener-bener bisa niiskeun kana jiwa, sarta bisa leuwih ngaronjatkeun ajaran Islam anu lemes, rukun jeung silih pikanyaah, sarta jadi rahmatan lil alamiin atawa jadi rohmat pikeun sakabéh alam.

Disagigireun ti éta, Walikota Sukabumi ogé ngajelaskeun, agama Islam téh nya éta agama anu pinuh ku émpati, sarta salawasna nganjurkeun ka sakabéh umatna pikeun merhatikeun nasib jeung kabingung jalma séjén. Dina lebah dieu, agama Islam ngumplitan kawajiban Ibadah Puasa Romadhon ku kawajiban mayar zakat fitrah, pikeun disalurkeun ka jalma-jalma anu ngabogaan hak narimana.

Saterusna dijelaskeun, kawajiban mayar zakat fitrah dina Bulan Romadhon katompérnakeun téh, ngabogaan pangaruh anu kacida gedéna, hususna dina usaha numuwuhkeun kasadaran sosial jeung katresna ka sasama jalma, sarta dina usaha ngawujudkeun kaayaan kahirupan anu salawasna silih tulungan jeung sabilulungan. Tah saupama éta ésensi kahirupan anu diajarkeun ku agama Islam téh bisa dilaksanakeun dina sendi-sendi kahirupan warga masarakat jeung bangsa Indonésia, karukunan hirup jeung kaadilan sosial di Indonésia téh baris sagancangna ngawujud sacara hadé jeung lungsur-langsar.