PARA PANGGUNA KOMPUTER SANGKAN IATNA KANA AYANA SERANGAN VIRUS RANSOMWARE ANU KATELAH PĚTYA

Reporter : ENDANG SUMARDI

Kapala Diskominfo (Dines Komunikasi jeung Informatika) Kota Sukabumi, Drs. Gabril Sukarman, M.Pd., cumeluk ka para pangguna komputer hususna di Kota Sukabumi, sangkan salawasna iatna jeung ati-ati, kana ayana serangan virus ransomware anu katelah PĚTYA. Lantaran éta virus téh diprédiksi leuwih ganas ti virus ransomware wannacry, anu nyerang dina bulan Méi 2017 nu geus kaliwat. Hal ieu téh luyu jeung béwara anu ditepikeun ku Kemenkominfo (Kementrian Komunikasi jeung Informatika) RI.

Saterusna dijelaskeun, nurutkeun iber ti Kemenkominfo RI, serangan virus ransomware pétya ieu téh, geus kajadian di sababaraha pausahaan di nagara-nagara éropa, saperti di Ukraina. Lian ti éta ogé dijelaskeun, virus ransomware pétya ieu téh, narajang sistim komputer supermarkét jeung sistim komputer kapal selam. Salajuna dijelaskeun, salian di Ukraina, anu geus jadi korban serangan éta virus téh, nya éta pausahaan iklan Inggris. Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, virus ransomware pétya ieu téh, ngarupakeun sala sahiji virus komputer, anu baris ngiwat data-data dina komputer anu ditarajangna. Jeung saupama éta data-data téh hayang kapibanda deui, anu boga éta komputer téh kudu mayar tebusan gedéna 350 dollar.

Kapala Diskominfo Kota Sukabumi ngajéntrékeun, Kemenkominfo RI dina siaran pérsna ngajelaskeun, yén serangan éta virus téh sifatna global, sarta sakumna warga masarakat anu mibanda jeung ngagunakeun komputer anu dihubungkeun jeung jaringan internét, sangkan nga-back-up data. Sedengkeun usaha jeung tarékah séjénna anu bisa dilaksanakeun pikeun nyingkahan serangan éta virus téh, nya éta ku cara ngagunakeun sistim oprasi anu orisinil jeung nganyarkeun atawa update sacara berkala, sarta masang anti virus jeung ngaganti password sacara berkala.

Kapala Diskominfo Kota Sukabumi ogé cumeluk ka para pangalola téhnologi jeung informasi di institusi atawa pausahaan hususna di Kota Sukabumi, sangkan saacan ngalaksanakeun aktifitas ngagunakeun komputer, supaya teu ngaaktifkeun jaringan internét atawa nyabut jaringan lokal, nepi ka bener-bener sagemlengna aman, sarta nga-back-up data kana panyimpenan data anu misah. Salian ti éta, Kapala Diskominfo Kota Sukabumi ngajelaskeun, dumasar kana iber ti Kemenkominfo RI, nepi ka danget ieu di Indonésia can aya laporan ti pausahaan atawa ti personal warga masarakat, anu komputerna katarajang virus ransomware pétya. Ngan parandéné kitu, kawaspadaan kudu salawasna dironjatkeun. Maksud jeung tujuannana, malar sakabéh komputer milik pausahaan atawa personal warga masarakat hususna di Kota Sukabumi, teu kaserang atawa katarajang ku éta virus.