RÉALISASI PANGUMPULAN ZAKAT FITRAH TAUN 1438 HIJRIYAH DI KOTA SUKABUMI NGAHONTAL RP. 2 MILIAR

Reporter : ENDANG SUMARDI

Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan, Pelaporan, Administrasi jeung SDM (Sumber Daya Manusa) Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Sukabumi, Drs. K.H. Muhammad Kusoy, M.Pd. ngajelaskeun, Réalisasi Pangumpulan Zakat Fitrah Taun 1438 Hijriyah, di Kota Sukabumi ngahontal Rp. 2 miliar, atawa ukur undak 0,5 peresén, nya éta Rp. 100 juta tina Réalisasi Pangumpalan Zakat Fitrah Taun 1437 Hijriyah, anu ngahontal Rp. 1,9 miliar. Padahal Réalisasi Pangumpalan Zakat Fitrah Taun 1438 Hijriyah ieu téh, di Kota Sukabumi ditargétkan ngahontal Rp. 3 miliar.

Saterusna dijelaskeun, Réalisasi Pangumpalan Zakat Fitrah Taun 1438 Hijriyah sagemblengna, di Kota Sukabumi masih disusun ku pihak Baznas Kota Sukabumi, pikeun dilaporkan ka Walikota Sukabumi. Sabab sakumna data Réalisasi Pangumpalan Zakat Fitrah Taun 1438 Hijriyah ti satiap UPZ (Unit Pangumpul Zakat) di Kota Sukabumi, kudu didata jeung dicatet sacara gemet.

Salian ti éta ogé dijelaskeun, teu kahontalna targét Pangumpulan Zakat Fitrah Taun 1438 Hijriyah ieu téh, alatan réa hal anu dirandapan jeung disanghareupan. Diantarana masih kénéh réana Lembaga Pangumpul Zakat Fitrah di luar Baznas, saperti Lembaga Dompét Dhuafa jeung lembaga-lembaga séjénna, sarta masih kénéh réa warga masarakat anu nyalurkeun zakat fitrahna sacara langsung ka warga masarakat, henteu ngaliwatan Baznas. Tah kulantaran kitu, pihak Baznas Kota Sukabumi, baris nyalagarakeun évaluasi, utamana nu aya kaitannana jeung teu kahontalna targét Pangumpulan Zakat Fitrah Taun 1438 Hijriyah.

Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan, Pelaporan, Administrasi jeung SDM Baznas Kota Sukabumi ogé ngajelaskeun, gedéna Zakat Fitrah Taun 1438 Hijriyah, di Kota Sukabumi sajiwana 28 rébu rupia, atawa ku béas 2,5 kilogram, ditambah Infaq Romadhon 2 rébu rupia.

Sedengkeun hasil Pangumpulan Zakat Fitrah jeung Infaq Romadhon Taun 1438 Hijriyah téh, nya éta 75 peresén atawa 6 per 8 bagian, geus disalurkeun ka para mustahik, fakir, miskin, fisabillilah, amylin, ibnu sabil jeung ghorimin, luyu jeung katangtuan Syariah Islam, cindekna saméméh Idul Fitri Taun 1438 Hijriyah, ku satiap UPZ di wewengkonna masing-masing, jeung anu 25 peresén deui atawa 2 per 8 bagian anu disetorkeun ka Baznas Kota Sukabumi, baris digunakeun pikeun ngadayagunakeun usaha produktif para kaom dhuafa di Kota Sukabumi.