BPKD KOTA SUKABUMI BARIS NYALAGARAKEUN PROGRAM SISTIM PAJEG ONLINE

Reporter : ENDANG SUMARDI

BPKD (Badan Pangalolaan Kauangan Daérah) Kota Sukabumi, dina waktu anu moal lila deui, nurutkeun rarancang baris nyalagarakeun program sistim pajeg online. Anapon maksud jeung tujuannana, sakumaha anu dijelaskeun ku Kapala BPKD Kota Sukabumi, Drs. H. Dida Sembada, M.M., nya éta sabagé sala sahiji usaha pikeun ngagampangkeun jeung ngaronjatkeun palayanan ka sakumna lapisan warga masarakat, hususna ka para wajib pajeg di Kota Sukabumi dina mayar pajeg, luyu jeung kamekaran informasi katut téknologi anu mingkin maju.

Tah pikeun ngawujudkeun éta program téh, pihak BPKD Kota Sukabumi, dina danget ieu keur nyiapkeun rupa-rupa sarana jeung prasarana, kaasup SDM (Sumber Daya Manusa) anu ahli dina éta widang, malah mandar éta program téh bisa lumangsung kalayan hadé jeung lancar.

Kapala BPKD Kota Sukabumi ngaharepkeun, kuayana éta program téh, bisa ngaronjatkeun akuntabilitas jeung transparasi sarta réalisasi pangumpulan pajeg anu jelas. Sabab para wajib pajeg, bisa leuwih simpel jeung gampang dina mayar pajeg, sarta sagala rupa poténsi pajeg di Kota Sukabumi bisa dititénan kalayan jelas sacara online.

Sedengkeun Kapala Widang Panagihan Pajeg jeung Lain Pajeg BPKD Kota Sukabumi, H. Unang Djunaédi Djuminta, S.Ě. ngajelaskeun, éta progam sistim pajeg online téh geus ngaliwatan uji tés jeung kalayakan, ngalibetkeun pihak Bank BJB Sukabumi sabagé Bank Persépsi. Lantaran éta progam téh geus dirarancang salila 2 taun ka tukang. Ngan kakara rék dicalagarakeun dina taun 2017 ieu, alatan ayana rupa-rupa hal jeung halangan anu disanghareupan, saperti sarana jeung prasarana katut SDM anu ahli dina éta widang. Salian ti éta ogé dijelaskeun, dina éta progam téh, pikeun saheulaanan ukur ngalayanan 7 jenis pajeg, nya éta pajeg réklameu, réstoran, hotel, parkir, air bawah tanah, panerangan jalan jeung pajeg hiburan.

Saterusna dijelaskeun, ku ngaliwatan éta progam téh, bisa ngabantu jeung ngagampangkeun kana Palaporan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daérah) sacara online, pikeun para wajib pajeg. Disagigireun ti éta, para wajib pajeg ogé bisa ngeusian balangko Palaporan SPTPD ngagunakeun komputer atawa tablét anu nyambung kana internét, sarta para wajib pajeg ngan ukur ngadaptar sacara online, pikeun dijadikeun bahan dina nyalagarakeun pamutahiran data wajib pajeg. Lian ti éta, kuayana Palaporan SPTPD sacara online téh, para pagawé BPKD Kota Sukabumi bisa leuwih gampang dina niténan, sakaligus nyortir jeung nyaluyuan Palaporan SPTPD anu ditepikeun ku para wajib pajeg.