PENJELASAN WALIKOTA SUKABUMI NGEUNAAN LKPJ WALIKOTA KATUT WAKIL WALIKOTA SUKABUMI NGEUNAAN APBD TAUN 2016

Reporter : ENDANG SUMARDI

Penjelasan Walikota Sukabumi ngeunaan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) Walikota katut Wakil Walikota Sukabumi Ngeunaan APBD (Anggaran Pendapatan jeung Balanja Daérah) Kota Sukabumi Taun Anggaran 2016, ditepikeun ka DPRD Kota Sukabumi, dina Rapat Paripurna, cindekna tanggal 6 Juli 2017, di Rohangan Rapat Paripurna DPRD Kota Sukabumi, dipingpin ku Ketua DPRD Kota Sukabumi, Yunus Suhandi, S.IP.

Hadir dina kasempetan éta, Wakil Walikota Sukabumi, Kapala Setukpa Lemdiklat Polri Sukabumi, unsur Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Kota Sukabumi, para Asistén Daérah katut Staf Ahli Walikota Sukabumi, para Kapala OPD (Organisasi Parangkat Daérah) jeung Instansi Vértikal, para Camat jeung Lurah, para Sesepuh, Alim Ulama jeung Inohong Masarakat, para Pingpinan Organisasi Sosial, Politik, Kamasarakatan, Wanoja, Pamuda jeung Mahasiswa, sarta para tamu ondangan lianna.

Ketua DPRD Kota Sukabumi, Yunus Suhandi, S.IP. ngajelaskeun, ditepikeunnana LKPJ Walikota katut Wakil Walikota Sukabumi Ngeunaan APBD Kota Sukabumi Taun Anggaran 2016 ieu téh, sajalan jeung katangtuan pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomer 23 Taun 2014 Ngeunaan Pamaréntahan Daérah jeung PP (Paraturan Pamaréntah) Nomer 3 Tahun 2007 Ngeunaan Laporan Panyalagaraan Pamaréntahan Daérah ka Pamaréntah, LKPJ Kapala Daérah ka DPRD jeung Informasi Laporan Panyalagaraan Pamaréntahan Daérah ka masarakat, anu di jerona ngajelaskeun ngeunaan Kawijakan Pamaréntah Daérah, Kawijakan Umum Kauangan Daérah, Panyalagaraan Urusan Pamaréntahan Daérah, Panyalagaraan Tugas Pembantuan jeung Panyalagaraan Tugas Umum Pamaréntah.

Salajuna dijelaskeun, implementasi palaksanaan éta tugas téh, sacara garis badagna teu leupas tina RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daérah) Kota Sukabumi Taun 2013-2018, sarta dijabarkeun ngaliwatan visi jeung misi Kota Sukabumi, kalayan disaluyukeun jeung Urusan Puseur, Urusan Wajib Daérah katut Urusan Pilihan, anu maksud jeung tujuannana nya éta sabagé sala sahiji usaha pikeun ngaronjatkeun kasajahtraan warga masarakat Kota Sukabumi.

Salian ti éta, Ketua DPRD Kota Sukabumi, kalayan asmana unsur pingpinan katut sakumna anggota DPRD Kota Sukabumi, ngahaturkeun nuhun jeung pangajén anu saluhur-luhurna ka Walikota katut Wakil Walikota Sukabumi sarta ka sakumna réngréngannana, anu geus usaha satékah polah nyusun jeung nepikeun LKPJ Walikota katut Wakil Walikota Sukabumi Ngeunaan APBD Kota Sukabumi Taun Anggaran 2016 ka DPRD Kota Sukabumi sacara tepat waktu, sakaligus neda dihampura anu sagedé-gedéna, kana sagala rupa kakurangan dina panyalagaraan Rapat Paripurna ieu.

Sedengkeun Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M. ngajelaskeun, LKPJ Walikota katut Wakil Walikota Sukabumi Ngeunaan APBD Kota Sukabumi Taun Anggaran 2016 ieu téh, ngarupakeun Laporan Panyalagaraan Pangwangunan Kota Sukabumi Taun 2016, sabagé siklus panyalagaraan pangwangunan anu dilaksanakaeun sacara tuluy-tumuluy. Disagigireun ti éta, LKPJ Walikota katut Wakil Walikota Sukabumi Ngeunaan APBD Kota Sukabumi Taun Anggaran 2016 ieu téh, luyu jeung RKPD (Rencana Kerja Pamaréntah Daérah) Kota Sukabumi Taun 2016 jeung Panyalagaraan Dokumén RPJMD Kota Sukabumi Taun 2008-2013.

Tah kulantaran kitu, kahasilan panyalagaraan pangwangunan anu diévaluasi téh, luyu jeung dokumén anu geus ditetepkeun. Anapon hasil panyalagaraan kagiatan pamaréntahan jeung pangwangunan dina sajero taun 2016 téh, nya éta hasil anu geus dihontal jeung dicangking babarengan ku sakumna pihak, nya éta Pamaréntah Kota Sukabumi, DPRD Kota Sukabumi jeung Warga Masarakat Kota Sukabumi.