PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI BARIS NGAWUJUDKEUN PROGRAM ANGKOT ANU DILENGKEPAN KU FASILITAS AC

Reporter : ENDANG SUMARDI

Wakil Walikota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.M.Pd., salaku Ketua FLLAJ (Forum Lalu Lintas jeung Angkutan Jalan) Kota Sukabumi ngajelaskeun, Pamaréntah Kota Sukabumi nurutkeun rarangcang baris ngawujudkeun program Angkot (Angkutan Kota), anu dilengkepan ku fasilitas AC. Ěta hal téh luyu jeung Paraturan Mentri Perhubungan RI Nomer 29 Taun 2015, Ngeunaan Parobahan Paraturan Mentri Perhubungan RI Nomer 98 Taun 2013, Ngeunaan Standar Palayanan Minimal Angkutan Jalma jeung Kandaraan Bermotor Umum dina Trayék. Ngan ngeunaan réana jumlah Angkot anu dilengkepan ku fasilitas AC di wewengkon Kota Sukabumi téh, sakumaha anu ditandeskeun ku Wakil Walikota Sukabumi, gumantung kana kawijakan Dines Perhubungan Kota Sukabumi jeung kasiapan Organda (Organisasi Angkutan Darat) Kota Sukabumi, sabagé organisasi anu mayungan awak jeung pangusaha angkutan. Sabab pikeun ngawujudkeun éta program téh, kudu aya kasiapan ti kadua beulah pihak.

Wakil Walikota Sukabumi ngaharepkeun, éta program téh bisa diwujudkeun di Kota Sukabumi. Lantaran maksud jeung tujuannana, nya éta pikeun méré jeung ngaronjatkeun palayanan ka warga masarakat, hususna para panumpang Angkot. Sabab kuayana Angkot anu dilengkepan ku fasilitas AC téh, para panumpang baris ngarasa leuwih ayem jeung tingtrim sarta teu hareudang jeung leuwih aman, sabab pantona ditutup. Salian ti éta, kabéh Angkot nu aya di wewengkon Kota Sukabumi, diwajibkeun kudu maké kaca bening. Maksud jeung tujuannana, malar rupa-rupa aktivitas para panumpang di jero Angkot, bisa dititénan jeung ditalingakeun ku aparat instansi nu aya kaitannana jeung ku warga masarakat. Tah kuayana éta hal téh, saupama aya hal-hal anu teu diharepkeun atawa ngaganggu jeung ngancam kana kaamanan jeung kasalametan para panumpang di jero Angkot, bisa sagancangna dicegah jeung diungkulan, boh ku aparat instansi nu aya kaitannana boh ku warga masarakat.

Sedengkeun Kapala Dines Perhubungan Kota Sukabumi, Abdul Rachman, A.TD. ngajelaskeun, pihak Dines Perhubungan Kota Sukabumi baris usaha satékah polah ngawujudkeun program Angkot anu dilengkepan ku fasilitas AC di Kota Sukabumi, luyu jeung Paraturan Mentri Perhubungan RI Nomer 29 Taun 2015. Tah pikeun ngarojong kana kalancaran jeung ngawujudna éta program téh, pihak Dines Perhubungan Kota Sukabumi, baris salawasna usaha satékah polah ngalaksanakeun koordinasi jeung pihak Organda Kota Sukabumi. Sabab éta program jeung kawijakan anu dikaluarkeun ku Mentri Perhubungan RI téh, nya éta ngatur kawajiban pausahaan angkutan umum, pikeun nyumponan standar palayanan minimal, anu ngawengku kaamanan, kasalametan, kaayeman jeung katingtriman warga masarakat, hususna para panumpang angkutan umum.