DIJIEUNNA RAPERDA NGEUNAAN PANANGGUNGJAWABAN PALAKSANAAN APBD KOTA SUKABUMI TAUN ANGGARAN 2016

Reporter : ENDANG SUMARDI

Sakumaha anu dijéntrékeun ku Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., dijieunna Raperda (Rancangan Peraturan Daérah) Ngeunaan Pananggungjawaban Palaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan jeung Balanja Daérah) Kota Sukabumi Taun Anggaran 2016 téh, ngarupakeun sala sahiji bagian tina ranggeuyan kawajiban anu kudu dilaksanakeun, hususna dina siklus pangalolaan kauangan daérah, sakumaha anu diatur dina katangtuan peraturan jeung undang-undang anu ditetepkeun.

Saterusna dijéntrékeun, Raperda Ngeunaan Pananggungjawaban APBD Kota Sukabumi Taun Anggaran 2016 ieu téh, ngarupakeun laporan kauangan anu geus diaudit ku BPK (Badan Pamariksa Kauangan) RI, sarta husus pikeun pamariksaan kauangan di Kota Sukabumi dina taun 2017 ieu, salian ti diaudit ku BPK RI ogé diaudit ku Kantor Akuntan Publik anu ditunjuk ku BPK RI. Salian ti éta ogé dijéntrékeun, dina tanggal 5 Juni 2017 anu geus kaliwat, BPK RI Pawakilan Propinsi Jawa Barat, geus nepikeun Opini Laporan Kauangan Pamaréntah Kota Sukabumi Taun Anggaran 2016, nya éta Opini WTP (Wajar Tanpa Pangacualian), jeung éta Opini WTP téh dicangking ku Pamaréntah Kota Sukabumi pikeun katilu kalina sacara terus-terusan.

Tah kuayana éta hal téh, Walikota Sukabumi ngahaturkeun nuhun katut layang pangajén anu saluhur-luhurna ka sakumna pihak, hususna ka DPRD Kota Sukabumi katut sakumna SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, kana sagala rupa pangrojong, gawé bareng katut gawé anu rancagé, utamana dina Nyusun Laporan Kauangan Pamaréntah Kota Sukabumi Taun Anggaran 2016 sacara hadé jeung bener, anu pamustungannana Pamaréntah Kota Sukabumi meunang deui Opini WTP pikeun katilu kalina sacara terus-terusan, ti BPK RI.

Anapon materi Raperda Ngeunaan Pananggungjawaban Palaksanaan APBD Kota Sukabumi Taun Anggaran 2016 ieu téh, nya éta Rancangan Batang Tubuh Perda (Peraturan Daérah) katut lampiran-lampirannana, anu ngawengku ti Ringkesan Laporan Réalisasi Anggaran nurutkeun Urusan Pamaréntahan Daérah jeung Organisasi, Rincian Laporan Réalisasi Anggaran nurutkeun Urusan Pamaréntahan Daérah, Organisasi, Pendapatan, Balanja jeung Pembiayaan. Salajuna Rékapitulasi Réalisasi Anggaran Balanja Daérah nurutkeun Urusan Pamaréntahan Daérah, Organisasi, Program jeung Kagiatan, sarta Rékapitulasi Réalisasi Anggaran Balanja Daérah pikeun kasaluyuan jeung kapaduan Urusan Pamaréntahan Daérah dina ngalaksanakeun Pangalolaan Kauangan Nagara.

Satuluyna Daptar Jumlah Pagawé per Golongan jeung per Jabatan, Daptar Piutang Daérah, Daptar Panyertaan Modal atawa Invéstasi Daérah, Daptar Réalisasi Panambahan jeung Pangurangan Asét Tetep Daérah, Daptar Réalisasi Panambahan jeung Pangurangan Asét liana, Daptar Kagiatan-Kagiatan anu can diréngsékeun nepi ka ahir taun jeung dianggarkeun deui dina taun anggaran salajuna, Daptar Dana Cadangan Daérah, sarta Daptar Injeuman jeung Obligasi Daérah. Disagigireun ti éta, ogé Lampiran Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Oprasional, Laporan Parobahan Saldo Anggaran Leuwih, Laporan Parobahan Ěkuitas, Catetan Laporan Kauangan, Ihtisar Laporan Kauangan BUMD (Badan Usaha Milik Daérah), Pendapatan, Beban jeung Laba Rugi Bersih, sarta Aktiva, Kawajiban jeung Ěkuitas Dana.