TAHAPAN PANYALAGARAAN PILKADA WALIKOTA KATUT WAKIL WALIKOTA SUKABUMI PERIODEU TAUN 2018-2023

Reporter : ENDANG SUMARDI

Anggota KPU (Komisi Pamilihan Umum) Kota Sukabumi, Harlan Awaludin Kahar, A.Md. ngajelaskeun, Tahapan Panyalagaraan Pilkada (Pamilihan Kapala Daérah) Tahap Katilu Sacara Babarengan Taun 2018 nu bakal datang, kaasup Pilkada Walikota katut Wakil Walikota Sukabumi Periodeu Taun 2018-2023 sarta Pilkada Gubernur katut Wakil Gubernur Jawa Barat Periodeu Taun 2018-2023, baris dimimitian dina Bulan Séptémber 2017 nu bakal datang.

Kapastian ngeunaan waktu tahapan panyalagaraan éta Pilkada téh, nya éta nindaklajuning panyalagaraan Pilkada Tahap Katilu Sacara Babarengan Taun 2018 nu bakal datang, anu geus dilaunching sacara resmi ku KPU RI katut KPU Propinsi sarta KPU Kota jeung Kabupatén, cindekna tanggal 14 Juni 2017, di Jakarta. Dina éta kagiatan téh, KPU RI ngaluncurkeun Paraturan KPU Nomer 1 Taun 2017, Ngeunaan Tahapan, Program jeung Jadwal Pilkada Tahap Katilu Sacara Babarengan, anu baris dilaksanakeun dina taun 2018 nu bakal datang.

Salian ti éta ogé dijelaskeun, dumasar kana éta Paraturan KPU téh, satiap daérah kudu geus ngalaksanakeun panyiapan tahapan, program jeung jadwal Pilkada, saperti regulasi, anggaran jeung nu séjénna, kaasup NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daérah), kudu geus réngsé saacan tanggal 27 Séptémber 2017 nu bakal datang. Saterusna dijelaskeun, dina panyalagaraan éta Pilkada téh, aya dua tahapan anu kudu dilaksanakeun ku KPU, nya éta tahapan panyiapan jeung tahapan panyalagaraan Pilkada.

Anapon tahapan panyiapan éta Pilkada téh, nya éta nyieun rarancang program jeung anggaran, panandatanganan NPHD, sarta ngabentuk Parangkat Pilkada, saperti KPPS (Kelompok Panyalagara Pamungutan Soara), PPK (Panitia Pamilihan Kacamatan) jeung PPS (Panitia Pamungutan Soara), kaasup ngalaksanak pamutahiran data jeung daptar pamilih, sarta tahapan panyalagaraan Pilkada, anu ngawengku ti sarat pangrojong ka Pasangan Calon Kapala Daérah, Pendaptaran Pasangan Calon Kapala Daérah jeung nu séjénna.

Sedengkeun pikeun Pendaptaran Pasangan Calon Kapala Daérah Kota Sukabumi atawa Pasangan Calon Walikota katut Wakil Walikota Sukabumi Periodeu Taun 2018-2023 ka KPU Kota Sukabumi, baris dimimitian dina Bulan Januari 2018 nu bakal datang. Tah kukituna, dina Bulan Fébruari 2018 nu bakal datang téh, KPU Kota Sukabumi geus bisa netepkeun Pasangan Calon Walikota katut Wakil Walikota Sukabumi Periodeu Taun 2018-2023, luyu jeung hasil vérifikasi.

Anggota KPU Kota Sukabumi, Harlan Awaludin Kahar, A.Md. ngaharepkeun, ku geus ditetepkeunnana jadwal jeung waktu tahapan panyalagaraan Pilkada Walikota katut Wakil Walikota Sukabumi Periodeu Taun 2018-2023 sarta Pilkada Gubernur katut Wakil Gubernur Jawa Barat Periodeu Taun 2018-2023 téh, sakumna élemén warga masarakat Kota Sukabumi, sangkan ngarojong sakaligus nyukséskeun éta Pilkada, nya éta ku cara nyalurkeun aspirasi jeung hak pilih dina panyalagaraan pamungutan soara éta Pilkada, di TPS (Tempat Pamungutan Soara)-na masing-masing.