DISKOMINFO KATUT BAPPEDA KOTA SUKABUMI NYALAGARAKEUN SOSIALISASI NGEUNAAN RENCANA AKSI SMART CITY

Reporter : ENDANG SUMARDI

Diskominfo (Dines Komunikasi jeung Informatika) Kota Sukabumi katut Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daérah) Kota Sukabumi, nyalagarakeun sosialisasi ngeunaan Rencana Aksi Smart City, cindekna tanggal 11 Juli 2017, di Rohangan Pasamoan Bappeda Kota Sukabumi, kalayan dihadiran ku Kapala Diskominfo Kota Sukabumi katut réngréngannana, Kapala Bappeda Kota Sukabumi katut réngréngannana, Disporapar (Dines Kapamudaan, Olahraga jeung Pariwisata) Kota Sukabumi, Bagian Perekonomian, Pembangunan jeung Kerjasama Daérah Setda Kota Sukabumi, sarta para akademisi ti universitas jeung paguron luhur sa Kota Sukabumi.

Dina paparannana, Kapala Diskominfo Kota Sukabumi, Drs. Gabril Sukarman, M.Pd. ngajelaskeun, dina pamilihan Smart City anu dilaksanakeun sawatara waktu ka tukang ku Kemenkominfo (Kementrian Komunikasi jeung Informatika) RI, Kota Sukabumi aya diurutan 8 kota anu siap ngalaksanakeun konsép smart city, sakaligus jadi sala sahiji kota tina 25 kota jeung kabupatén ka hiji di Indonésia, anu baris meunang bingbingan ti Kemenkominfo RI, pikeun nyieun master plan smart city jeung quick win. Salian ti éta ogé dijelaskeun, dilaksanakeunnana pamilihan Smart City téh, ngarupakeun sala sahiji usaha Kemenkominfo RI, pikeun nyaluyukeun konsép smart city sa Indonésia, tanpa ninggalkeun karakteristik has satiap daérah masing-masing.

Salajuna dijelaskeun, smart city téh lain ngan saukur ngamangpaatkeun téhnologi informasi atawa nyieun aplikasi komputer wungkul, tapi ngabogaan harti anu kacida legana, saperti dina ngalaksanakeun pangngwangunan rohangan publik anu tepat sasaran, jeung pangwangunan infrastruktur jalan anu bisa ngabantu kana kalancaran patalimarga, ngarupakeun sala sahiji paraméter smart city. Anapon maksud jeung tujuan tina konsép smart city téh, nya éta pikeun ngaronjatkeun kasajahtraan warga masarakat. Tah kulantaran ktu, konsép smart city téh lain ukur milik Diskominfo wungkul, tapi milik sakumna SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) sarta instansi jeung lembaga anu kalibet di jerona. Leuwih jauh Kapala Diskominfo Kota Sukabumi ngajelaskeun, hasil pamilihan Kemenkominfo RI téh, ngajadikeun sala sahiji prioritas smart city di Kota Sukabumi, diantarana ngaberdayakeun UMKM (Usaha Mikro Kecil jeung Menengah), luyu jeung visi Kota Sukabumi sabagé kota jasa.

Disagigireun ti éta, Kapala Diskominfo Kota Sukabumi ogé ngajéntrékeun, Bappeda Kota Sukabumi geus nyieun linimasa atawa timeline, ngeunaan konsép smart city, ngaliwatan tilu padoman utama, nya éta smart governance, smart living, smart people, smart environtment jeung smart economy. Ěta ketilu padoman utama téh, baris dimimitian dina taun 2017 ieu. Saterusna dijéntrékeun, sala sahiji paraméter pikeun smart governance, nya éta ngabenahan database PNS Kota Sukabumi, ku ngamangpaatkeun téhnologi informasi, jeung smart economy, nya éta ngaberdayakeun UMKM ngaliwatan téhnologi informasi jeung ngamangpaatkeun téhnologi informasi pikeun pajeg daérah, sarta smart living, pikeun ngaronjatkeun ajén SDM (Sumber Daya Manusa) ngaliwatan atikan.

Panyalagaraan sosialisasi ngeunaan Rencana Aksi Smart City éta téh, diteruskeun diskusi jeung tanya jawab, sarta saran jeung kamandang, ngeunaan prioritas pangwangunan smart city, anu lain ngan saukur museur kana aplikasi komputer wungkul. Sedengkeun léngkah jeung usaha salajuna tina éta sosialisasi téh, nya éta ngabentuk Tim Smart City Tingkat Kota Sukabumi, sarta bingbingan téhnis ti Kemenkominfo RI, anu nurutkeun rarancang baris dimimitian dina bulan Juli 2017 ieu.