JUMLAH SÉRTIFIKAT TANAH NGALIWATAN PRONA TAUN 2017 DI KOTA SUKABUMI UNDAK 2 KALI LIPET TINA TAUN 2016

Reporter : ENDANG SUMARDI

Asistén Pamaréntahan Setda Kota Sukabumi, Drs. H. Andri Setiawan, M.M. nandeskeun, jumlah Sértifikat Tanah anu baris dijeun ngaliwatan Prona (Program Oprasi Nasional Agraria) Taun 2017, di Kota Sukabumi undak 2 kali lipet tina taun 2016, nya éta ngahontal 1.500 sértifikat. Lantaran dina taun 2016 mah, jumlah sértifikat tanah ngaliwatan éta program téh ngan ukur 700 sértifikat. Tah kulantaran kitu, ku undakna jumlah sértifikat tanah ngaliwatan éta program téh. diharepkeun bisa nyumponan harepan warga masarakat Kota Sukabumi, hususna anu hayang nyieun sértifikat tanah ngaliwatan éta program.

Asistén Pamaréntahan Setda Kota Sukabumi ngajelaskeun, dina taun 2016 mah, nyieun sértifikat tanah ngaliwatan éta program téh, dipuseurkeun di wewengkon Kalurahan Dayeuhluhur, Kacamatan Warudoyong. Sedengkeun dina taun 2017 ieu mah, baris dipuseurkeun di 3 wewengkon kacamatan, nya éta di wewengkon Kacamatan Baros, Kacamatan Cibeureum jeung Kacamatan Cikolé. Tah pikeun ngarojong kana kalancaran panyalagaraan éta program téh, pihak Pamaréntah Kota Sukabumi katut aparat wilayah kacamatan jeung kalurahan masing-masing sarta instansi jeung lembaga anu aya kaitannana, dina danget ieu keur ngadata warga masarakat di 3 wewengkon éta kacamatan, anu hayang nyieun sértifikat tanah ngaliwatan eta program. Salajuna dijelaskeun, éta sértifikat téh ditargétkeun réngsé dina taun 2017 ieu, sarta baris disahkeun ku Persidén RI, Ir. H. Joko Widodo. Sedengkeun pamasrahan éta sértifikat téh, baris dilaksanakeun dina Pangéling-ngéling HBN (Hari Besar Nasional).

Tah ku ayana éta hal téh, Asistén Pamaréntahan Setda Kota Sukabumi, cumeluk ka sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi, hususna anu dumuk di wewengkon Kacamatan Baros, Kacamatan Cibeureum jeung Kacamatan Cikolé anu hayang nyieun sértifikat tanah ngaliwatan Prona Taun 2017, sangkan sagancangna nepungan RT jeung RW sarta Kalurahan jeung Kacamatannana masing-masing, sakaligus nyumponan jeung ngaréngsékeun rupa-rupa pasaratan anu diperlukeun jeung ditetepkeun ku pihak Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Sukabumi. Maksud jeung tujuannana, malar pihak Kantor BPN Kota Sukabumi dina ngalaksanakeun prosés nyieun éta sértifikat tanah milik warga masarakat di 3 wewengkon éta kacamatan téh, babari jeung gancang, lantaran dilaksanakeun sacara padu.

Lian ti éta ogé dijelaskeun, dilaksanakeunnana nyieun sértifikat tanah ngaliwatan éta program téh, sabagé sala sahiji usaha perifikasi, pikeun nganyahokeun jumlah warga masarakat anu teu ngabogaan sértifikat tanah. Disagigireun ti éta, ogé pikeun ngabantu warga masarakat anu hayang nyieun sértifikat tanah, hususna tina masalah waragadna. Sabab nyieun sértifikat tanah ngaliwatan éta program téh, taya pulutan waragad alias haratis, lantaran waragadna disubsidi ku pamaréntah, ngaliwatan APBN (Anggaran Pendapatan jeung Balanja Nagara).