KOTA SUKABUMI MEUNANG DEUI PIALA ADIPURA PIKEUN KA 5 KALINA SACARA TERUS-TERUSAN

Reporter : ENDANG SUMARDI

Kota Sukabumi meunang deui Piala Adipura kategori Kota Sedeng, pikeun ka 5 kalina sacara terus-terusan, nya éta ti taun 2013 nepi ka taun 2017. Ěta Piala téh dipasrahkeun ku Mentri Lingkungan Hirup jeung Kahutanan RI, Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc., ka Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., babarengan jeung para Bupati katut Walikota séjénna nu meunang éta piala, cindekna tanggal 2 Agutus 2017, di Gedong Manggala Wana Bhakti Jakarta. Salian ti meunang deui Piala Adipura, SMA Negri 1 Kota Sukabumi ogé meunang Pangajén Sakola Adiwiyata Mandiri, lantaran diajén geus hasil dina ngalola lingkungan hirup di lingkungan sakolana, sarta ngabina 10 sakola séjénna di Kota Sukabumi.

Satutasna narima éta piala, Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., dibarengan ku Kapala DLH (Dines Lingkungan Hirup) Kota Sukabumi, Drs. Adil Budiman, M.Si., nandeskeun ngarasa reueus jeung sugema anu taya papadana, ku meunangna deui éta piala téh. Saterusna ditandeskeun, éta téh ngarupakeun hasil gawé anu rancagé sakumna pihak, nya éta pamaréntah jeung sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi, hususna DLH Kota Sukabumi, anu salawasna usaha satékah polah ngajaga kabersihan, kaliuhan jeung kalindukan sarta kaséhatan lingkungan di wilayah Kota Sukabumi.

Tah kuayana éta hal téh, Walikota Sukabumi ngahaturkeun nuhun jeung pangajén anu saluhur-luhurna ka sakumna pihak, sakaligus ngaharepkeun, sangkan dina usaha ngajaga kabersihan, kaliuhan jeung kalindukan sarta kaséhatan lingkungan di Kota Sukabumi téh, salawasna dironjatkeun jeung dimekarkeun deui. Lantaran masih kénéh réa tangtangan jeung pasualan anu disanghareupan ku Kota Sukabumi, hususna dina usaha ngajaga kabersihan, kaliuhan jeung kalindukan sarta kaséhatan lingkungan di Kota Sukabumi. Salian ti éta Walikota Sukabumi ogé ngajelaskeun, ngawujudna jeung ngaronjatna kabersihan, kaliuhan jeung kalindukan sarta kaséhatan lingkungan di Kota Sukabumi téh, kacida diharepkeunnana ku sakumna pihak, nya éta ku pamaréntah jeung ku sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi.

Sedengkeun Kapala DLH Kota Sukabumi, Drs. Adil Budiman, M.Si. ngajelaskeun, Indikator Adipura téh nya éta bersih, liuh jeung linduk katut séhat sacara tuluy-tumuluy, sarta Kota Sukabumi geus nyumponan éta indikator, ku cara ngalaksanakeun pangalolaan runtah sacara optimal, ti mimiti sumberna nepi ka TPA (Tempat Pamiceunan Ahir). Ěta hal téh bisa ditempo tina mingkin réa jeung nambahanana jumlah TPS3R (Tempat Pangalolaan Sampah Reuse, Reduse jeung Recycle) di Kota Sukabumi, sarta kamekaran Bank Sampah jeung panataan di TPA. Disagigireun ti éta, ogé kasadaran sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi dina ngalaksanakeun pangalolaan runtah ngaliwatan program 3R, mimiti ngaronjat jeung mekar.

Salajuna dijelaskeun, pikeun ngawujudkeun Kota Sukabumi anu liuh jeung linduk, DLH Kota Sukabumi geus jeung baris salawasna usaha satékah polah nambah jeung nata RTH (Ruang Terbuka Hijow), boh mangrupa taman jeung leuweung kota boh mangrupa taman lingkungan di wewengkon Kota Sukabumi sacara tuluy-tumuluy. Hasilna cukup nyugemakeun jeung ngareueuskeun sakumna pihak. Buktina salian ti meunang deui Piala Adipura pikeun ka 5 kalina sacara terus-terusan téh, Sakola Adiwiyata ogé terus nambahan jeung mingkin mekarna Program Kampung Iklim Masarakat di Kota Sukabumi.