HARTI TINA WAWASAN KABANGSAAN TÉH DIANTARANA PAHAM KANA PABÉDAAN

Reporter : ENDANG SUMARDI

Sakumaha anu ditandeskeun ku Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, Dr. H.M.N. Hanafie Zain, M.Si., salaku Ketua Yayasan Dikti (Pendidikan Tinggi) Kusumah Bangsa sarta Déwan Panaséhat Ménwa (Resimén Mahasiswa) Sukabumi, harti tina wawasan kabangsaan téh diantarana paham kana pabédaan, silih ajénan jeung jujur dina sagala rupa hal, sarta teu meunang silih bohongan. Ěta hal téh kudu salawasna diterapkeun ku sakumna lapisan warga masarakat, hususna dina ngajalankeun pancén kahirupan di masarakat, bangsa jeung nagara.

Ěta panandesan Sekertaris Daérah Kota Sukabumi téh, ditepikeun basa méré matéri wawasan kabangsaan, dina acara simposium kabangsaan jeung bhakti sosial, cindekna tanggal 29 Juli 2017, di Aula Politéknik Sukabumi, Jalan Babakan Sirna Nomer 25, Kalurahan Bénténg, Kacamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. Hadir dina kasempetan éta, Kapala Diskominfo (Dines Komunikasi jeung Informatika) Kota Sukabumi, Drs. Gabril Sukarman, M.Pd., salaku Diréktur Politéknik Sukabumi, Civitas Akademika Politéknik Sukabumi jeung STIKES (Sekolah Tinggi Ilmu Keséhatan) Sukabumi, sarta para tamu ondangan lianna. Acara simposium kabangsaan jeung bhakti sosial anu ngangkat téma Peran Pamuda dina Ngawal Ajén-Inajén Kabangsaan téh, diiluan ku 350 urang palajar jeung mahasiswa, ti sajumlah sakola jeung paguron luhur sa Kota Sukabumi.

Nyingeung masalah kasajahtraan warga masarakat, nurutkeun Sekertaris Daérah Kota Sukabumi teu leupas tina masalah kaséhatan. Tah kulantaran kitu, Pamaréntah Kota Sukabumi salawasna usaha satékah polah ngaronjatkeun palayanan publik hususna dina widang kaséhatan, diantarana ngaliwatan Inovasi CĚTĚK (Cukup Ě-KTP jeung Kartuh Kulawarga) Palayanan Haratis di RSUD (Rumah Sakit Umum Daérah) AL-Mulk Kota Sukabumi, pikeun warga masarakat Kota Sukabumi.

Salajuna dijelaskeun, Inovasi CĚTĚK Palayanan Haratis di RSUD AL-Mulk Kota Sukabumi éta téh, asup Top 99 Inovasi Palayanan Publik Tingkat Nasional Taun 2017, anu ditetepkeun ku KemenPAN-RB (Kementrian Pandayagunaan Aparatur Nagara jeung Réformasi Birokrasi) RI. Sedengkeun dina widang atikan luhur, Pamaréntah Kota Sukabumi geus heubeul ngabogaan Yayasan Dikti Kusuma Bangsa, anu nyadiakeun fasilitas biaya kuliah murah di Kota Sukabumi, boh di Politéknik Sukabumi boh di STIKES Sukabumi.