KOTA SUKABUMI ASUP 5 BESAR PANGAJÉNAN PAJEG KANDARAAN BERMOTOR DI JAWA BARAT TAUN 2017

Reporter : ENDANG SUMARDI

Kota Sukabumi asup 5 besar Pangajénan Inténsifikasi Pamulutan Pajeg Kandaraan Bermotor di Jawa Barat Taun 2017. Ěta hal téh katohyan, basa Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., ngahadiran langsung prosés pangajénan dina seléksi tahap ahir Pangajénan Inténsifikasi Pamulutan Pajeg Kandaraan Bermotor di Jawa Barat Taun 2017, anu lumangsung di Balroom Ibis Bandung, cindekna tanggal 26 Juli 2017.

Ěta pangajénan téh, baris dipasrahkeun ku Bapenda (Badan Pendapatan Daérah) Propinsi Jawa Barat, anu ngawengku rupa-rupa kategori pangajénan ka sajumlah pihak, ti mimiti ka wajib pajeg, kader panggerak taat pajeg, Pamaréntah Daérah Kabupatén jeung Kota, sarta ka Pamaréntah Kacamatan jeung Kantor CPPD (Cabang Palayanan Pendapatan Daérah), di satiap Kabupatén jeung Kota di Jawa Barat.

Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M. ngajelaskeun, tahapan seléksi anu dilaksanakeun ku Bapenda Propinsi Jawa Barat téh, ngawengku kapadulian pamaréntah daérah dina ngadorong paningkatan wajib pajeg kandaraan bermotor di satiap daérahna masing-masing, sarta peran pamaréntah daérah dina ngabantu Kantor CPPD di daérahna masing-masing. Tah dumasar kana éta hal téh, Pamaréntah Kota Sukabumi geus usaha satékah polah ngadorong jeung ngaronjatkeun Pamulutan Pajeg Kandaraan Bermotor di Kota Sukabumi, gawé bareng jeung Kantor CPPD Kota Sukabumi.

Anapon maksud jeung tujuannana, nya éta salian ti pikeun ngadorong jeung ngaronjatkeun Pamulutan Pajeg Kandaraan Bermotor di Kota Sukabumi, ogé sabagé sala sahiji usaha pikeun ngaronjatkeun PAD (Pendapatan Asli Daérah) Kota Sukabumi, ngaliwatan anggaran bagi hasil jeung Bapenda Propinsi Jawa Barat. Tah kuayana éta hal téh, Pamaréntah Kota Sukabumi salawasna usaha satékah polah ngadorong jeung ngaronjatkeun Pamulutan Pajeg Kandaraan Bermotor di Kota Sukabumi. Lantaran hasil tina pamulutan jeung pangumpulan pajeg kandaraan bermotor téh, aya bagian keur daérah anu gedéna 30 peresén, tina total hasil pamulutan jeung pangumpulan pajeg kandaraan bermotor di daérahna masing-masing, pikeun digunakan waragad pangwangunan.

Tah kulantaran kitu, Walikota Sukabumi kalayan asmana pribadi katut Kapala Daérah sarta Pamaréntah Kota Sukabumi, ngahaturkeun nuhun katut pangajén anu saluhur-luhurna ka sakumna pihak, hususna anu geus ilubiung jeung ngabantu sacara aktif dina satiap prosés Pangajénan Inténsifikasi Pamulutan Pajeg Kandaraan Bermotor ieu, anu pamustungannana Kota Sukabumi asup 5 besar di Jawa Barat, sarta bisa méré kontribusi anu kacida hadéna jeung positifna ka Kota Sukabumi jeung Propinsi Jawa Barat, hususna dina ngadorong jeung ngaronjatkeun pamulutan jeung pangumpulan pajeg kandaraan bermotor.