DISPORAPAR KOTA SUKABUMI BARIS NYALAGARAKEUN KARIAAN AGUSTUS DI WAHANGAN CIMANDIRI

Reporter : ENDANG SUMARDI

Pamaréntah Kota Sukabumi ngaliwatan Disporapar (Dines Kapamudaan, Olahraga jeung Pariwisata) Kota Sukabumi, baris nyalagarakeun Kariaan Agustus di Wahangan Cimandiri, cindekna di Taman Pamandian Cai Panas Cikundul, Kalurahan Cikundul, Kacamatan Lembursitu, Kota Sukabumi. Anapon kagiatan anu baris dicalagarakeun dina éta kariaan téh, nya éta tanggal 17 Agustus 2017, Ritual Budaya Babakti Ka Lemah Cai, anu baris dilaksanakeun ti pukul 07.00 nepi ka pukul 09.00 WIB, sarta Pangibaran Bendera Merah Putih sapanjang 72 meter di Wahangan Cimandiri. Saterusna tanggal 19 Agustus 2017, Pintonan Komunitas Kréatif 1, anu baris dilaksanakeun ti pukul 07.00 nepi ka pukul 17.00 WIB, sarta Ritual Budaya Ngagedurkeun Seuneu Kahirupan, anu baris dilaksanakeun ti pukul 19.30 nepi ka pukul 20.00 WIB, jeung Pintonan Komunitas Kréatif 2, anu baris dilaksanakeun ti pukul 20.00 nepi ka pukul 22.00 WIB, Salajuna tanggal 20 Agustus 2017, nya éta Pintonan Komunitas Kréatif 3, anu baris dilaksanakeun ti pukul 09.00 nepi ka pukul 15.00 WIB.

Kapala Disporapar Kota Sukabumi, H. Adang Taufik, S.H., M.Si., dibarengan ku Kapala Widang Pariwisata Disporapar Kota Sukabumi, Yudi Yustiawan, S.T., M.T. ngejelaskeun, dilaksanakeunnana éta kariaan téh, dina raraga ngareuah-reuah miéling tepung taun ka 72 Kamerdekaan RI Taun 2017. Lian ti éta, ogé dina raraga ngaraksa jeung ngariksa sarta ngamumulé jeung ngawanohkeun seni budaya lokal Kota Sukabumi katut kaéndahan alam nu aya di Wahangan Cimandiri sarta Taman Pamandian Cai Panas Cikundul jeung di sabudeureunnana. Salajuna dina raraga usaha ngaronjatkeun jumlah wisatawan ka Taman Pamandian Cai Panas Cikundul, boh wisatawan lokal jeung nusantara boh wisatawan mancanagara. Sabab Taman Pamandian Cai Panas Cikundul téh, ngarupakeun sala sahiji tempat tujuan wisata di Kota Sukabumi.

Nyigeung usaha séjénna pikeun ngaronjatkeun jumlah wisatawan ka Taman Pamandian Cai Panas Cikundul téh, nurutkeun Kapala Disporapar Kota Sukabumi katut Kapala Widang Pariwisata Disporapar Kota Sukabumi, nya éta sagala rupa fasilitas nu aya di éta taman pamandian téh terus ditata jeung dimekarkeun, saperti wahana rafting atawa arung jeram jeung wahana paint ball atawa wahana pamaénan. Anapon fasilitas nu anyar kénéh ditata jeung dimekarkeun di éta taman pamandian téh, nya éta pangwangunan imah dina luhur tangkal kai, pikeun para wisatawan nu hayang niténan kaéndahan alam nu aya di sabudeureun éta taman pamandian tina éta imah, sakaligus pikeun dipoto. Sedengkeun fasilitas séjénna anu geus aya di éta taman pamandian téh, diantarana hiji kolam cai panas jeung hiji kolam cai tiis, sarta sababaraha tempat pikeun istirahat jeung kolam pikeun ngeueum awak.