PUSKESMAS SUKABUMI JUARA KAHIJI LOMBA PKP TINGKAT PROPINSI JAWA BARAT TAUN 2017

Reporter : ENDANG SUMARDI

Puskesmas Sukabumi, Kacamatan Cikolé, Kota Sukabumi, hasil nyangking gelar juara kahiji Lomba PKP (Pangajénan Kinerja Puskesmas) Tingkat Propinsi Jawa Barat Taun 2017, pikeun kategori Puskesmas Pakotaan. Tah kulantaran kitu, éta Puskesmas téh baris miluan Lomba PKP Tingkat Nasional Taun 2017, ngawakilan Propinsi Jawa Barat.

Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., nganyatakeun ngarasa reueus jeung sugema anu taya papadana, ku hasilna Puskesmas Sukabumi jadi juara kahiji Lomba PKP Tingkat Propinsi Jawa Barat Taun 2017, sakaligus ngawakilan Propinsi Jawa Barat pikeun miluan Lomba PKP Tingkat Nasional Taun 2017. Salajuna dijelaskeun, hasilna Puskesmas Sukabumi jadi juara kahiji Lomba PKP Tingkat Propinsi Jawa Barat Taun 2017 téh, ngarupakeun sala sahiji bukti nyata, yén palayanan widang kaséhatan di Kota Sukabumi téh geus dilaksanakeun sacara maksimal. Tah kuayana éta hal téh, Walikota Sukabumi ngaharepkeun ka Puskesmas-Puskesmas séjénna di Kota Sukabumi, sangkan bisa nyonto sakaligus mapay lacak Puskesmas Sukabumi, supaya bisa nyangking prestasi anu hadé jeung ngareueuskeun ka sakumna pihak, boh ka pamaréntah boh ka warga masarakat Kota Sukabumi.

Hal anu sarua ogé ditepikeun ku Wakil Walikota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.M.Pd. Tah kukituna, Wakil Walikota Sukabumi ngucap sukur jeung ngahaturkeun nuhun ka sakumna patugas Puskesmas Sukabumi, anu geus usaha satékah polah ngalaksanakeun inovasi dina méré jeung ngaronjatkeun palayanan kaséhatan di Puskesmas Sukabumi. Saterusna diharepkeun, éta prestasi anu geus hasil dicangking ku Puskesmas Sukabumi téh, sangkan salawasna dijaga jeung dipiara sakaligus dironjatkeun jeung dimekarkeun, supaya palayanan kaséhatan di Puskesmas Sukabumi téh bisa leuwih hadé jeung nyugemakeun deui.

Kitu deui Kapala Dines Kaséhatan Kota Sukabumi, dr. Hj. Ritanénny Ědlien Silyéna Mirah, ngawilujengkeun salamet jeung ngahaturkeun nuhun ka sakumna réngréngan patugas Puskesmas Sukabumi, sakaligus ngaharepkeun, sangkan éta prestasi téh bisa jadi pecut jeung ngahudangkeun sumanget pikeun Puskesmas-Puskesmas séjénna di Kota Sukabumi, hususna dina méré jeung ngaronjatkeun palayanan kaséhatan ka warga masarakat Kota Sukabumi.

Sedengkeun Kapala Puskesmas Sukabumi, drg. Suhéndro Rusli, ngahaturkeun nuhun jeung pangajén anu saluhur-luhurna ka sakumna pihak, hususna ka sakumna réngréngan patugas Puskesmas Sukabumi jeung para kader sarta instansi jeung lembaga anu aya kaitannana, anu geus usaha satékah polah ngarojong jeung ngabantu dina méré sakaligus ngaronjatkeun palayanan kaséhatan di Puskesmas Sukabumi, anu pamustungannana Puskesmas Sukabumi téh hasil nyangking gelar juara kahiji Lomba PKP Tingkat Propinsi Jawa Barat Taun 2017, sakaligus ngawakilan Propinsi Jawa Barat pikeun miluan Lomba PKP Tingkat Nasional Taun 2017. Nyigeung targét dina Lomba PKP Tingkat Nasional, nurutkeun Kapala Puskesmas Sukabumi, nya éta jadi juara kahiji minimal asup nominasi 5 besar. Lantaran ku gawé babarengan, kakompakan jeung kinerja anu profésional ti sakumna pihak, éta targét téh optimis bisa dicangking.