KOTA SUKABUMI ASUP URUTAN KA 8 KOTA DI INDONÉSIA DINA KASIAPAN NGAWUJUDKEUN SMART CITY

Reporter : ENDANG SUMARDI

Kota Sukabumi asup urutan ka 8 kota di Indonésia dina kasiapan ngawujudkeun Smart City, sarta sabagé kota munggaran Telkom Modéren City di Indonésia anu geus 100 peresén Fiber Optik di sakabéh wewengkon Kota Sukabumi. Kuayana éta hal téh bisa ngagampangkeun palayanan internét sarta jadi sala sahiji kauntungan pikeun warga masarakat jeung Pamaréntah Kota Sukabumi, hususna dina ngawujudkeun Smart City atawa Kota Cerdas, dina méré sakaligus ngaronjatkeun palayanan ka warga masarakat sacara hadé jeung optimal, lantaran sagala rupa program jeung produk palayanan bisa diaksés sacara hadé jeung gampang ku warga masarakat.

Ěta hal téh ditepikeun ku Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., dina biantara basa ngaresmikeun Telkom Modéren City Sukabumi, cindekna tanggal 4 Agustus 2017. Hadir dina kasempetan éta, Kapala Diskominfo (Dines Komunikasi jeung Informatika) Kota Sukabumi, Drs. Sukarman, M.Pd., rengrengan PT Telkom Sukabumi jeung para tamu ondangan liana.

Dina bagian séjén biantarana, Walikota Sukabumi nganyatakeun ngarasa reueus jeung sugema anu taya papadana, ku asupna Kota Sukabumi di urutan ka 8 kota di Indonésia dina kasiapan ngawujudkeun Smart City, sarta sabagé kota munggaran Telkom Modéren City di Indonésia anu geus 100 peresén Fiber Optik di sakabéh wewengkon Kota Sukabumi. Sabab Fiber Optik téh bisa nepi ka imah-imah paduduk Kota Sukabumi, anu pamustungannana palayanan dina widang IT (Informasi jeung Téknologi) jadi leuwih gampang diaksés ku sakumna lapisan warga masarakat.

Salajuna dijelaskeun, Smart City téh lain diajén tina kotana anu cerdas, tapi leuwih dititikbeuratkeun kana kacerdasan dina méré jeung ngaronjatkeun palayanan ka warga masarakat dina sagala widang, atawa dina bahasa séjénna, nya éta pamaréntah méré palayanan sacara hadé jeung bener, sarta gampang diaksés ku warga masarakat.

Lian ti éta ogé dijelaskeun, asupna Kota Sukabumi  di urutan ka 8 kota di Indonésia dina kasiapan ngawujudkeun Smart City, sarta sabagé kota munggaran Telkom Modéren City di Indonésia anu geus 100 peresén Fiber Optik téh, ngarupakeun hasil tina gawé rancagé sakumna pihak, hususna Diskominfo Kota Sukabumi jeung PT Telkom Sukabumi.

Tah kulantaran kitu, Walikota Sukabumi kalayan asmana pribadi jeung Kapala Daérah sarta pamaréntah jeung sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi, ngahaturkeun nuhun katut pangajén anu saluhur-luhurna, ka sakumna réngréngan Diskominfo Kota Sukabumi jeung PT Telkom Sukabumi, anu geus usaha satékah polah ngararancang jeung ngalaksanakeun sagala rupa program jeung kagiatan sacara hadé jeung bener, anu pamustungannana Kota Sukabumi asup di urutan ka 8 kota di Indonésia dina kasiapan ngawujudkeun Smart City, sarta sabagé kota munggaran Telkom Modéren City di Indonésia anu geus 100 peresén Fiber Optik.