WARGA MASARAKAT ULAH MEULI HÉWAN QURBAN ANU TEU DILENGKEPAN KU SURAT KATERANGAN

Reporter : ENDANG SUMARDI

Sekertaris DKP-PP (Dines Katahanan Pangan, Pertanian jeung Perikanan) Kota Sukabumi, drh. Até Rahmat, M.Si., cumeluk ka sakumna lapisan warga masarakat, sangkan ulah meuli Héwan Qurban, boh Sapi jeung Munding atawa Domba jeung Embé, anu teu dilengkepan Ku Surat Katerangan, anu dikaluarkeun ku DKP-PP Kota Sukabumi, utamana Héwan Qurban ti luar daérah Kota Sukabumi.

Lantaran satiap héwan anu baris dipeuncit pikeun kaperluan qurban, kudu nyumponan SOP (Standar Oprasional Prosedur). Tah kulantaran kitu, satiap Héwan Qurban utamana ti luar daérah Kota Sukabumi, saeutikna kudu masrahkeun dua lambar surat, nya éta Surat Kapamilikan Asal Héwan jeung Surat Katerangan Héwan Séhat ti daérah asal héwan. Saterusna ditandeskeun, saupama teu masrahkeun kadua lambar éta surat, baris ditolak jeung teu meunang dijualbeulikeun di Kota Sukabumi, lantaran teu bisa ngajamin jeung teu jelas kapamilikan katut kaséhatannana.

Ngan pikeun Héwan Qurban anu asalna ti daérah Kota Sukabumi anu geus ditandaan ku Kongkorong Surat Katerangan, pihak DKP-PP Kota Sukabumi ngajamin, boh kapamilikan boh kaséhatan jeung umurna, sarta geus pantes pikeun dijual jeung geus bisa dikonsumsi ku warga masarakat. Tah kuayanana éta hal téh, satiap warga masarakat Kota Sukabumi anu rék meuli Héwan Qurban, sangkan meulina di tempat-tempat panjualan Héwan Qurban anu geus ngabogaan Surat Katerangan Héwan anu geus dipariksa ku DKP-PP Kota Sukabumi.

Sekertaris DKP-PP Kota Sukabumi ngajelaskeun, saupama aya Héwan Qurban anu gering, teu meunang dijualbeulikeun sarta moal dibéré Surat Katerangan ku DKP-PP Kota Sukabumi. Tah kukituna, satiap warga masarakat anu rék meuli Héwan Qurban di tempat-tempat panjualan Héwan Qurban di Kota Sukabumi, supaya ménta Surat Katerangannana.

Salajuna dijelaskeun, pikeun ngaantisipasi ayana hal-hal anu teu diharepkeun ku sakumna pihak, DKP-PP Kota Sukabumi geus nugaskeun Tim Pamariksa Héwan Qurban anu jumlahna opat urang, pikeun ngalaksanakeun pamariksaan ka satiap Héwan Qurban nu aya di tempat-tempat panjualan jeung di tempat-tempat pameuncitan Héwan Qurban di Kota Sukabumi, sarta dina poé H Pameuncitan Héwan Qurban, pihak DKP-PP Kota Sukabumi baris nalingakeun jeung niténan sarta ngalaksanakeun pamariksaan.

Salian ti éta, pihak DKP-PP Kota Sukabumi ogé geus méré palatihan ka para Tukang Meuncit Héwan, gawé bareng jeung Kantor Kemenag (Kementrian Agama) Kota Sukabumi. Maksud jeung tujuannana, nya éta pikeun nyingkahan ayana hal-hal anu teu diharepkeun ku sakumna pihak, hususna nu aya kaitannana jeung sah atawa teu sahna dina Meuncit Héwan Qurban.